Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
HRM & Human Capital/138033/3383/2425/1/03
Studiegids

HRM & Human Capital/1

38033/3383/2425/1/03
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Social Law Consultant
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Spittaels Olaf
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Staatsrecht & administratief recht/2 EN eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1.

Korte omschrijving

In this course we describe the various dimensions of HRM. We identify the key considerations in the HR planning process. We execute key processes and activities associated with recruitment, labor market communication and selection. We discuss key concerns in employer development and consider how employer performance can be improved. We outline the characteristics of sustainable employability and propose interventions to improve well-being in the workplace.

Begincompetenties (tekst)

•General insight in the functioning of an organisation and the primary expectations of people in their functioning as staff members.
•The student can independently process information in order to solve complex problems.
•He/she has the cognitive skills to make conclusions out of apparently not related information.
•The student has sufficient communicative and interpersonal skills.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het domein van het sociaal recht oplossingsgericht.
De student herkent en beschrijft de verschillende dimensies van HRM en de arbeidsrelatie.
De student identificeert de belangrijkste overwegingen en stadia in het HR-planningsproces en schetst de arbeidsmarktinvloeden op de HR-besluitvorming.
De student identificeert en voert belangrijke processen en activiteiten uit in verband met werving, arbeidsmarktcommunicatie en selectie.
De student definieert personeelsontwikkelingsprogramma's en bespreekt de belangrijkste aandachtspunten bij de ontwikkeling van werkgevers.
De student bedenkt en onderbouwt hoe HRM kan ingrijpen om de prestaties van de werkgever op strategische wijze te verbeteren.
De student schetst de kenmerken van duurzame inzetbaarheid en stelt interventies voor om het welzijn op de werkplek te verbeteren.

Leerinhoud

• Human resources management and the labour market context
• Human resources planning, labour market communication and recruitment
• Selection of employees and the onboarding process
• Managing employee development
• Performance and reward
• Sustainable employability and managing well-being on the workplace

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ΒΌ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk examen
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00HR-strategie plan
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen