Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Toepassingen ICT I/115337/3383/2425/1/71
Studiegids

Toepassingen ICT I/1

15337/3383/2425/1/71
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Bie Dave, d'Hollander Latoya, Masschelin An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De module Toepassingen ICT1/1 Algemeen is gericht op het aanleren van een aantal ICT-basisvaardigheden die je onder de knie moet hebben wil je communicatief en organisatorisch sterk staan. Je krijgt noodzakelijke begrippen mee en je leert op een efficiënte manier informatie te verwerken. Je ontdekt hoe je met Windows, MS Outlook, MS PowerPoint en MS OneNote je werk kunt organiseren. Je leert op een efficiënte en kritische manier omgaan met generatieve AI.

Begincompetenties (tekst)

Het ABC van de computer moet gekend zijn: werken met muis en toetsenbord, bestanden aanmaken, bewaren, verwijderen en openen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student reflecteert over het gebruik van generatieve AI, het nut en betrouwbaarheid ervan.
De student past generatieve AI effectief toe bij het verzamelen van informatie en houdt daarbij rekening met ethische overwegingen bij het beoordelen van de bruikbaarheid van de informatie.
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student past aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost.
De student plant en beheert afspraken, vergaderingen en taken zowel voor zichzelf als voor anderen.
De student stelt correcte correspondentie op volgens de NBN-normen.
De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren.
De student wendt recente (administratieve) softwarepakketten aan die courant gebruikt worden in de praktijk.
De student werkt dermate vlot met de aangeleerde toepassingssoftware dat opdrachten binnen een beperkt tijdsbestek tot een goed einde gebracht worden.
De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet en kan de gevonden data correct weergeven in andere softwarepakketten.
De student past de basisbegrippen toe
De student verwerkt gegevens uit de aangereikte softwareprogramma's.

Leerinhoud

 • Introductie van E-campus en Digitap.
 • Werken in een MS Windowsomgeving (bibliotheken, documenten, afbeeldingen, bureaublad, vensters, pictogrammen, menu's, Windowspakketten en verschillende bestandstypes).
 • Via Windows Verkenner elementaire taken uitvoeren (kopiëren, verplaatsen, wissen, herbenoemen van bestanden en mappen). Werken met gecomprimeerde bestanden en mappen.
 • Werken met MS Outlook: 
  - Het opstellen van correspondentie en e-mail volgens de NBN-normen.
  - Werken met e-mails en contactpersonen.
  - Afspraken maken, taken en agenda beheren, vergaderingen organiseren, gegevens archiveren, importeren en exporteren.
 • Werken met MS PowerPoint.
 • Notities en bewerkingen maken in MS OneNote.
 • Werken met generatieve AI: Wat is GenAI? Efficiënt gebruik van GenAI en het kritisch beoordelen van de bruikbaarheid van de informatie.

Zie de studiewijzer (SW) voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
SyllabusVerplicht
NBN-normen. Efficiënte communicatieVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

MS Word 2010 / 2013 / 2016: E. Van den Broeck en E. Cuypers - uitgeverij De Boeck nv ISBN 978 90 455 3450 3

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,75 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,50 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
 • Opmerking: De totale examentijd is 90 minuten. Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit, krijgt de student 5 minuten extra werktijd.
  De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen, open boek.
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen, open boek.
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.