Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Boekhouden I/336832/3383/2425/1/06
Studiegids

Boekhouden I/3

36832/3383/2425/1/06
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Decleir Inge, Van Brandt Theresa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2025 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus beoogt een brede basiskennis boekhouden bij te brengen. Daarbij zijn vooral inzicht en redeneervermogen belangrijk. Speciale aandacht wordt besteed aan de kernwoorden in boekhouden: schulden, bezittingen, vorderingen, kosten en opbrengsten.

Begincompetenties (tekst)

Rekenvaardigheden en basiskennis wiskunde

De studenten zijn vertrouwd met de meest elementaire basiskennis wiskunde.

Zij kennen de basisbeginselen van rekenkunde, omzetting naar %, interest berekenen, berekening van een percentage inclusief/exclusief, "regel van drie".

OLR-Leerdoelen (lijst)

hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student boekt aan- en verkopen en BTW-verrichtingen.
De student licht de opbouw van de boekingen toe alsook het hoe en waarom.
De student voert een boekhouding van begin-tot eindbalans.
De student boekt eenvoudige verrichtingen rond personeel.
De student gebruikt een rekeningstelsel en past de achterliggende basisverrichtingen toe.
De student past het proces van begin- tot eindbalans toe.
De student boekt de aanschaffing en waardevermindering van vaste activa

Leerinhoud

- het systeem van het dubbel boekhouden

- de balans en de balansrekeningen

- de resultatenrekeningen

- journaal en grootboek

- aankopen, verkopen en voorraadwijzigingen

- boekingen rond  bezoldigingen

- aanvang met verrichting rond vaste activa

- elementen van wetgeving

Studiematerialen (lijst)

Boekhouden voor het beleidVerplicht€ 24,25
 • Auteur: C. Van Liedekerke & G. Walraevens & Els Koolen & Luk Van Haute
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)10,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen: Oefeningen. Verdere instructies zie digitap.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Digitaal: theorie. Verdere instructies zie digitap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen: oefeningen. Verdere instructies zie digitap
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk of digitaal examen: theorie

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.