Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Registratie- en successierechten/215559/3383/2425/1/53
Studiegids

Registratie- en successierechten/2

15559/3383/2425/1/53
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  • Real Estate Manager
  • Vervolgtraject RP
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Bogman Dominique, Van Schoor Margot
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Familiaal vermogensrecht/2 EN eerder ingeschreven voor Inleiding fiscaal recht/2 EN eerder ingeschreven voor Erfrecht/4.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel beoogt de studenten voor te bereiden voor de tewerkstelling in de notariële praktijk, respectievelijke de overheidsinstellingen of private bedrijven actief rond onroerend goed. Dit wordt gerealiseerd door het aanbrengen en uitdiepen van theoretische kennis en praktijktoepassingen omtrent erfbelasting en registratierecht.

Begincompetenties (tekst)

•erfrecht
•huwelijksvermogensrecht
•burgerlijk recht (de verkoop)
•gerechtelijk recht (de openbare verkoop)
•nederlands; vermogen tot zelfstandig leren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student berekent het registratierecht bij enkele zakelijke rechten en huur van onroerende goederen.
De student past de plichtplegingen (hoe aangeven, wie aangeven, waar aangeven) bij aangifte van de nalatenschap toe.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student benoemt de belangrijkste aspecten van successieplanning.
De student benoemt de verschillende soorten registratierechten.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student benoemt de belangrijkste aspecten van successieplanning.
De student beschrijft de berekening van de activa en passiva in een nalatenschap van een rijksinwoner.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student controleert de berekening van de registratierechten bij overdracht van onroerend goed.
De student past de vermindering van registratierechten toe bij verkoop en aankoop van een gezinswoning

Leerinhoud

•De plaats van de registratierechten en de erfbelasting in het geheel van het fiscaal recht.
•Wanneer wordt een erfbelasting verschuldigd?
•Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige of andere actoren bij registreren van aktes of voor de erfbelasting?
•Wat is een aangifte van de nalatenschap? Wie dient deze te realiseren, onder welke vorm en binnen welke termijn (sancties?) Wat is het lot van bepaalde activa en passiva in deze?
•Checklist voor de voorbereiding van de aangifte van de nalatenschap.
•De verkoop/aankoop van een onroerend goed in de notariële praktijk mbt het registratiegebeuren.
•De Registratierechten, verschuldigd naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing; overdracht onroerend goed of enig zakelijk recht.

Studiematerialen (lijst)

Burgerlijk wetboekVerplicht
Gerechtelijk wetboekVerplicht
Praktisch Registratierecht en Praktisch Successierecht (combinatieboek)Verplicht€ 20,50
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)4,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)78,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)22,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)4,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)72,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen: terminologie (een definitie of verklaring van een term uit de leerinhoud) en een kennisvraag (een letterlijk weer te geven deel van de leerinhoud)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen: met een inzichtsvraag (een vergelijking, een evaluatie van een specifiek gezien onderdeel van de leerinhoud), en een concrete casus of toepassing;
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen: terminologie (een definitie of verklaring van een term uit de leerinhoud) en een kennisvraag (een letterlijk weer te geven deel van de leerinhoud)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen: met een inzichtsvraag (een vergelijking, een evaluatie van een specifiek gezien onderdeel van de leerinhoud), en een concrete casus of toepassing;

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.