Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Europees recht/236834/3383/2425/1/74
Studiegids

Europees recht/2

36834/3383/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de communicatie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk) als European law/2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Tijs Reiner
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel geeft een overzicht van de geschiedenis, actoren, rechtsbronnen en beleidsdomeinen van de Europese Unie.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis van het eigen nationale recht en van de Engelse taal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student plaatst Europese politieke thema's in hun context.
De student geeft aan welke bronnen aan de orde zijn in een juridische vraagstelling m.b.t. het Europees recht.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van het Europees recht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.
De student omschrijft en duidt de verschillende instellingen en andere actoren binnen de Europese Unie.
De student omschrijft de waarden en doelstellingen van het Europees project.
De student schetst de onstaangeschiedenis van de Europese unie.

Leerinhoud

Geschiedenis van de Europese integratie: We onderzoeken de oorsprong van de EU na de Tweede Wereldoorlog en hoe de EU zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot haar huidige vorm.

EU-actoren en -bevoegdheden: Van het Europees Parlement tot de Commissie en de rechtbanken: we bestuderen wie wat doet in de EU en hoe ze hun bevoegdheden uitoefenen.

Bronnen van EU-recht: We bekijken de primaire verdragen en de totstandkoming van secundaire wetgeving. We leren hoe EU-wetgeving wordt toegepast binnen nationale rechtssystemen.

EU-beleid: Van de interne markt tot initiatieven voor gelijke beloning, we onderzoeken het beleid dat de missie van de EU aanstuurt.

In deze cursus kiezen we voor een praktische aanpak: door het oplossen van casussen en oefeningen zien we hoe de EU-wetgeving het dagelijks leven van haar burgers beïnvloedt.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk examen met gesloten boeken
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk examen met gesloten boeken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk examen met gesloten boeken
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk examen met gesloten boeken

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.