Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Toepassingen ICT I/331271/3383/2425/1/82
Studiegids

Toepassingen ICT I/3

31271/3383/2425/1/82
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Masschelin An
Andere co-titularis(sen): De Bie Dave
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2025 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens deze module leer je op een professionele manier teksten verwerken. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan technieken die in het bedrijfsleven een must zijn om efficiënt te werken. De theorie wordt door middel van praktijkgerichte toepassingen ingeoefend. Studenten die niet over de elementaire basiskennis van Word beschikken kunnen deze bijwerken in zelfstudie.

Permanente evaluatie: wekelijkse verwerking van oefeningen in E4Progress.

Begincompetenties (tekst)

Het klavier met tien vingers kunnen bedienen en indien nodig in zelfstudie aanleren.
De basis van Word beheersen en indien nodig in zelfstudie aanleren.
De studenten moeten oefeningen en/of problemen efficiënt kunnen oplossen binnen een beperkt tijdsbestek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student volgt de correcte stappen in het toepassen van de aangeleerde Wordonderdelen.
De student geeft aan welke de meest efficiënte manier is om een probleem binnen Word op te lossen.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.
De student verwerkt efficiënt informatie in Word.
De student bekijkt de eigen oplossingen inzake Word met de nodige kritische zin, vergelijkt op juistheid met de aangereikte oplossing en brengt daar waar nodig verbeteringen aan.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student werkt op zelfstandige wijze met Word.
De student werkt ordelijk en nauwkeurig met Word.

Leerinhoud

 • Werken met het pakket Microsoft Word (Office 365)
 • NBN-normen
 • Stijlen
 • Paginaopmaak
 • Kop- en voetteksten
 • Voet- en eindnoten
 • Secties
 • Tabellen en kolommen
 • Tekstvakken en WordArt
 • SmartArt
 • Bijschriften
 • Inhoudsopgave, lijsten
 • Velden
 • Sjablonen
 • Mailmerge
 • Reviseren
 • Praktijkgerichte teksten en oefeningen

Studiematerialen (lijst)

E-CampusVerplicht
StudiewijzerVerplicht
SyllabusVerplicht
NBN-normen. Efficiënte communicatieVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Voucher Word (E4Progress)Verplicht
 • Auteur: Nikos

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Voor de studenten zonder klavierkennis: Typ-Top plus Online: K. Six, D. Vandeputte, K.Six uitgeverij De Boeck nv

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,50 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
 • Opmerking: Examen duurt 90 minuten. Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit krijgt de student 5 minuten extra werktijd.
  De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks90,00Digitaal examen, open boek.
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Permanente evaluatie op basis van de verwerking van oefeningen in E4Progress.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen, open boek.
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.