Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Frans III15424/3383/2425/1/22
Studiegids

Frans III

15424/3383/2425/1/22
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Business Law
  • Public Law
  • Social Law Consultant
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Orgielewski Yvona
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Frans I/1-2 EN eerder ingeschreven voor Frans I/3-4 EN eerder ingeschreven voor Frans II EN eerder ingeschreven voor Mobiliteit: Mobilité juridique.

Korte omschrijving

Het gebruik van de Franse taal wordt verder verfijnd en aangepast aan verschillende economische en juridische situaties en doelgroepen.

Begincompetenties (tekst)

•Software pakketten (Word, Excell, PowerPoint)
•Vlot en gericht informatie opzoeken in verschillende bronnen (wetteksten, kranten, internet, ...)

OLR-Leerdoelen (lijst)

hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student gebruikt de Franse economische terminologie.
De student gebruikt de Franse juridische terminologie.
Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student schrijft een juridische brief in het Frans.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student werkt creatief binnen zijn specialisatiedomein.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student becommentarieert op een professionele manier cijfer- en beeldmateriaal in het Frans.
De student stelt een complexe gestructureerde tekst op in het Frans.
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
De student werkt in groepsverband.

Leerinhoud

Uitbreiding van economische en vooral juridische terminologie, mondeling en schriftelijk, individueel en in groep, aan de hand van lexiconlijsten per afstudeerrichting.

Samenbrengen van verworven vaardigheden uit vorige modules (I/1 t/m II/4), verdere verfijning en verrijking van de juridische taal door gebruik te maken van complexere zinnen en precies woordgebruik doorheen gevarieerde concrete opdrachten, zowel mondeling als schriftelijk : presentaties, case studies, rollenspel, zakelijke brieven, ...

Studiematerialen (lijst)

Lexique juridique via DigitapVerplicht
MediaVerplicht
CursusVerplicht
woordenboekVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: Digitaal examen: 1u
  De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk of digitaal examen op het einde van module 2, met betrekking tot de totaliteit van de geziene leerstof, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen aangevuld met de "Lexique juridique" per specialisatie.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Een mondeling examen (40%) op het einde van module 2 over een specifiek thema binnen het vakgebied van de student.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Een presentatie over het stageverloop van de student (of de studie uitwisseling, voor de Erasmusstudent).
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Een schriftelijk of digitaal examen met betrekking tot de 2 modules samen, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen aangevuld met de "Lexique juridique" per specialisatie.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.