Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Notarieel familierecht/236842/3383/2425/1/55
Studiegids

Notarieel familierecht/2

36842/3383/2425/1/55
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): De Cort Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel beoogt studenten voor te bereiden op tewerkstelling in de notariële praktijk, respectievelijk in de sector immobiliën d.m.v. het aanbrengen en uitdiepen van praktische casussen omtrent het vakgebied.

Begincompetenties (tekst)

•Burgerlijk recht
•Erfrecht
•Huwelijksvermogensrecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft advies aan ongehuwde cliënten mbt aankoop van onroerend goed.
De student geeft de erfrechtelijke gevolgen van de keuzes die men maakt bij aankoop van onroerend goed (in eerste instantie belangrijk voor ongehuwde kopers).
De student schat de fiscaal rechtelijke gevolgen van de gemaakte keuze in.
Via de kennis van het notarieel familierecht in staat zijn om als notarieel medewerker voor een concreet dossier zelfstandig een oplossing uit te werken en cliënten correct en duidelijk in te lichten en te adviseren (uitgewerkt aan de hand van een casus).
De student geeft de gevolgen van een eventueel gewenste schenking.
De student geeft advies omtrent de, voor de cliënt, meest aangewezen testamentsvorm.
De student geeft advies omtrent de zorgvolmacht en haar mogelijke valkuilen.
De student geeft aan scheidende cliënten advies aangaande de mogelijkheden/het lot van de onroerende goederen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van de eventueel bestaande huwelijksovereenkomst.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student schrijft een kritisch werkstuk betreffende de adoptiereglementering en vereffening - verdeling. mondelinge presentatie
De student omschrijft de tendensen in de rechtspraak inzake notarieel familierecht adhv een casus.
De student omschrijft de tendensen in de rechtspraak inzake notarieel familierecht adhv een casus.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student stelt een EOT samen obv de informatie en aangeleverde stukken van de scheidende cliënten.

Leerinhoud

• de huwelijksovereenkomst in het algemeen en de huwelijksvoordelen bij gemeenschappelijk stelsel in het bijzonder;
• samenwoningsvermogensrecht;
• echtscheiding bij onderlinge toestemming;
• zorgvolmacht;
• giften (schenkingen en testamenten).

Studiematerialen (lijst)

VRG codexVerplicht
  • Auteur: Vlaams Rechtgenootschap
SyllabusVerplicht
Aanbevolen literatuur: Echtscheiding door onderlinge toestemmingVerplicht
  • Auteur: Brouwers S.
Familiaal vermogensrecht in essentieVerplicht
  • Auteur: Barbaix, R.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

•BROUWERS, S., Echtscheiding door onderlinge toestemming, Mechelen, Kluwer.
•RUYSSEVELDT, J., Samenwonenden en onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 2007 (tweede herwerkte uitgave!), 124 p.
•HEMELSOEN, R., EOT-overeenkomsten. Een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 484 p.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen 100% (casus)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen 100% (casus)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.