Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financial planning/137303/3383/2425/1/15
Studiegids

Financial planning/1

37303/3383/2425/1/15
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  • Vervolgtraject Graduaat
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket vervolgtraject JAO
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vander Heyde Anna
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Inleiding fiscaal recht/2 EN eerder ingeschreven voor Ondernemingsrecht/1 EN eerder ingeschreven voor Vennootschapsrecht/3.

Korte omschrijving

Deze opleiding koppelt vaktechnische kennis rond overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen aan praktijkgerichte toepassingen. Deze opleiding heeft een uniek aanbod in zijn bundeling van diverse materies. Het verenigt fiscale, financiële en juridisch relevante topics in één opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft advies rond vermogensopbouw en de waarschijnlijkheid van het behalen van doelstellingen.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
De student lost een casus op met de nodige vakoverschrijdende kennis op juridisch, fiscaal, sociaal en economisch gebied.
De student optimaliseert private en professionele vermogensdoelstellingen.
De student past de elementen die de beleggingsstrategie en vermogensopbouw kunnen beinvloeden toe.
De student werkt een cashflow planning uit vanuit een vermogensinventaris en een opbrengsten- en uitgavenanalyse voor particulieren.

Leerinhoud

• Structureren van vermogen - burgerrechtelijk en fiscaal nader bekijken
• In en uitgavenbalans op lante termijn - Pensioenopbouw
• Wijzen van verwerven resp. overdragen van onroerend vermogen
• Wijzen van verwerven resp. overdragen van roerend vermogen
• Schenking met controle, stichting en burgerlijk maatschap

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,30 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,70 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.