Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Overheidsopdrachten/138029/3383/2425/1/61
Studiegids

Overheidsopdrachten/1

38029/3383/2425/1/61
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Public Law
  • Vervolgtraject Graduaat
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket vervolgtraject JAO
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gutermann Gunther
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Staatsrecht & administratief recht/2 EN eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student is kritisch ingesteld en toont dit bij de toepassingen die in het vak overheidsopdrachten verwacht worden.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm overheidsopdrachten correct toe bij het uitwerken van de aankoopprocedure.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van publiek recht oplossingsgericht.
De student benoemt de basisbegrippen van overheidsopdrachten en legt deze uit.
De student bepaalt de juiste aankoopprocedure en werkt deze uit.
De student definieert en analyseert de verschillende fases van een aankoopprocedure en past dit toe op een concrete casus.
De student onderbouwt en motiveert de gunningsbeslissingen aan de hand van de wetgeving.
De student stelt een administratief lastenboek op volgens de aangeleerde methode.

Leerinhoud

Overheidsopdrachten zijn in de EU goed voor 14% van het bruto binnenlands product (bbp), wat overeenkomt met 2 triljoen euro per jaar.
Lokale besturen, federale overheidsdiensten, hogescholen, ziekenhuizen, maar ook Infrabel, De Lijn, Fluvius, Brussels Airport, Aquafin, … zijn wettelijk gebonden aan de wetgeving rond overheidsopdrachten om goederen of materialen aan te kopen. Dit wil zeggen dat je hiervoor voorgeschreven juridische procedures dient te volgen.
In deze praktijkgerichte cursus maak je kennis met deze specifieke wetgeving. We zoomen in op de verschillende rechten en plichten van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Aan de hand van concrete cases en het uitvoeren van reële onderhandelingen worden juridische richtlijnen omgezet in praktische kennis.
Na deze cursus heb je voldoende kennis om overheidsopdrachten te publiceren, toe te wijzen en te contracteren.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing53,85 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen0,15 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.