Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Notarieel familierecht/238159/3383/2425/1/19
Studiegids

Notarieel familierecht/2

38159/3383/2425/1/19
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Real Estate Manager
 • Bachelor in het vastgoed
  Afstudeerrichting:
  • landmeten
  • vastgoed
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): De Cort Caroline, Nelen Walter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Familiaal vermogensrecht/2 EN eerder ingeschreven voor Erfrecht/4) OF (eerder ingeschreven voor Vastgoedrecht 1 EN eerder ingeschreven voor Vastgoedfiscaliteit 3).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel beoogt studenten voor te bereiden op tewerkstelling in de notariële praktijk, respectievelijk in de sector immobiliën d.m.v. het aanbrengen en uitdiepen van praktische casussen omtrent het vakgebied.

Begincompetenties (tekst)

•Burgerlijk recht
•Erfrecht
•Huwelijksvermogensrecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft de erfrechtelijke gevolgen van de keuzes die men maakt bij aankoop van onroerend goed (in eerste instantie belangrijk voor ongehuwde kopers).
De student schat de fiscaal rechtelijke gevolgen van de gemaakte keuze in.
Via de kennis van het notarieel familierecht in staat zijn om als notarieel medewerker voor een concreet dossier zelfstandig een oplossing uit te werken en cliënten correct en duidelijk in te lichten en te adviseren (uitgewerkt aan de hand van een casus).
De student geeft de gevolgen van een eventueel gewenste schenking.
De student geeft advies omtrent de, voor de cliënt, meest aangewezen testamentsvorm.
De student geeft advies omtrent de zorgvolmacht en haar mogelijke valkuilen.
De student geeft aan scheidende cliënten advies aangaande de mogelijkheden/het lot van de onroerende goederen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van de eventueel bestaande huwelijksovereenkomst.
De student geeft advies aan, al dan niet, gehuwde cliënten mbt aankoop van onroerend goed.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student omschrijft de tendensen in de rechtspraak inzake notarieel familierecht adhv een casus.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student stelt een EOT samen obv de informatie en aangeleverde stukken van de scheidende cliënten.

Leerinhoud

Lesinhoud deel 1:

- de huwelijksovereenkomst algemeen en de huwelijksvoordelen bij gemeenschapsstelsel in het bijzonder;
- de zorgvolmacht
- giften:
* schenkingen
* testamenten

Lesinhoud deel 2:

- echtscheiding door onderlinge toestemming (E.O.T.):

  * procedure

  * kenmerken overeenkomst

* vermogensrechtelijke regeling

  * familierechtelijke overeenkomst 

- samenwonenden en onroerend goed 

Studiematerialen (lijst)

Burgerlijk wetboekVerplicht
Gerechtelijk wetboekVerplicht
SyllabusVerplicht
Familiaal vermogensrecht in essentieVerplicht
 • Auteur: Barbaix, R.
Aanbevolen literatuur: Echtscheiding door onderlinge toestemmingAanbevolen
 • Auteur: Brouwers S.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

•BROUWERS, S., Echtscheiding door onderlinge toestemming, Mechelen, Kluwer.
•RUYSSEVELDT, J., Samenwonenden en onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 2007 (tweede herwerkte uitgave!), 124 p.
•HEMELSOEN, R., EOT-overeenkomsten. Een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 484 p.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen119,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,0020% projectopdracht: EOT-akte opstellen
10% projectopdracht: randvragen bij redactie EOT-akte
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Verplichte aanwezigheid in de lessen!
Deel 1:
Mondeling examen : 35%
Schriftelijke voorbereiding van 15'
Kennis- en toepassingsvragen (met casus)
Deel 2:
Mondeling examen : 35%
Schriftelijke voorbereiding van 15'
Kennis- en toepassingsvragen (met casus/casussen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00De score voor de projectopdracht uit de eerste examenperiode (op 30%) wordt overgedragen naar de tweede examenperiode, maar omgezet (teruggerekend) naar 20%.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Verplichte aanwezigheid in de lessen!
Deel 1:
Mondeling examen : 40%
Schriftelijke voorbereiding van 15'
Kennis- en toepassingsvragen (met casus)
Deel 2:
Mondeling examen : 40%
Schriftelijke voorbereiding van 15'
Kennis- en toepassingsvragen (met casus/casussen)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.