Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Identiteit van het sociaal werk - 136368/3384/2425/1/34
Studiegids

Identiteit van het sociaal werk - 1

36368/3384/2425/1/34
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Sebrechts Leen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je sociaal werk als praktijk, beroep en wetenschappelijk vakgebied kennen. De diverse wereld van sociaal werk wordt beschreven en geïllustreerd. Je verkent de generieke basis van sociaal werk en zijn maatschappelijke context. We hanteren de krachtlijnen van ‘sterk sociaal werk’ als kompas om te kijken naar het sociaal werk van vandaag.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR1_De bachelor sociaal werk handelt op basis van principes van mensenrechten, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, en met respect voor diversiteit.
Je beschrijft de globale definitie van het sociaal werk.
Je verklaart de concepten die de globale definitie van het sociaal werk vormgeven.
Je beschrijft de welvaartstaat als context voor sociaal werk in Vlaanderen.
Je beschrijft de opbouw van de sociale kaart.
Je beschrijft het belang van procesmatig werken voor het sociaal werk.
OLR2_De bachelor sociaal werk beheerst en evalueert basismethoden voor het sociaal-agogisch handelen in functie van het krachtgericht ontwerpen en begeleiden van duurzame veranderingsprocessen op verschillende levensdomeinen.
Je beschrijft het competentieprofiel van de sociaal werker.
Je beschrijft het concept nabijheid en verbindt het met sociaal werk als waarden-werk.
Je beschrijft het belang van generalistisch werken voor het sociaal werk.
OLR3_De bachelor sociaal werk versterkt de rechten en belangen van mensen door te werken aan structurele veranderingen vanuit een collectieve verantwoordelijkheid.
Je beschrijft het concept structureel werken als kritische opdracht van het sociaal werk.
OLR4_De bachelor sociaal werk bouwt bruggen en verbindt tussen individuen, groepen, gemeenschappen en de samenleving.
Je schetst sociaal werk als brug tussen mens en samenleving.

Leerinhoud

Onderstaande thema's komen aan bod in dit opleidingsonderdeel:

 • Definitie van sociaal werk
 • De context van het hedendaags sociaal werk
 • De krachtlijnen van sterk sociaal werk

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht€ 43,80
 • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.