Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werken aan mensenrechten38052/3384/2425/1/60
Studiegids

Werken aan mensenrechten

38052/3384/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Sebrechts Leen
Andere co-titularis(sen): Jonckheere Emilie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Sociaal werkers staan in de frontlinie van de samenleving, waar ze geconfronteerd worden met schendingen van mensenrechten. Als experten van het dagelijkse leven van mensen in een kwetsbare leefsituatie beschikken sociaal werkers over tal van mogelijkheden om mensonwaardige en onrechtvaardige situaties om te buigen en te werken aan de realisatie van mensenrechten. In het opleidingsonderdeel 'Werken aan mensenrechten' verdiep je je in het sociaal werk als mensenrechtenberoep. Je verkent een handelingskader dat je moet ondersteunen bij het werken aan mensenrechten 'van onderuit'.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR1_De bachelor sociaal werk handelt op basis van principes van mensenrechten, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, en met respect voor diversiteit.
Je analyseert de tendensen die het sociaal werk als mensenrechtenpraktijk bedreigen en versterken.
Je relateert de verschillende bouwstenen van het mensenrechtenkader aan elkaar.
Je relateert systeemwereldgericht handelen aan de rol van sociaal werk.
Je relateert het leefwereldperspectief aan het mensenrechtenkader.
Je relateert participatief handelen aan het mensenrechtenkader.
Je relateert ontgrenzend handelen aan de rol van sociaal werk.
Je onderzoekt standpunten en argumenten van de verschillende spelers in een maatschappelijk debat m.b.t. mensenrechten.
Je verdedigt standpunten m.b.t. mensenrechten vanuit sociaal werk literatuur.

Leerinhoud

Onderstaande thema's komen aan bod in dit opleidingsonderdeel:

 • het ontstaan en de inhoud van de mensenrechten
 • de realisatie van mensenrechten en de rol van het sociaal werk hierin
 • 5 bouwstenen voor het handelingskader voor het sociaal werk als mensenrechtenberoep
 • actuele ontwikkelingen binnen het thema mensenrechten

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Sociaal werk als mensenrechtenberoepVerplicht€ 30,00
 • Auteur: Didier Reynaert, Charlotte Kemmeren, Jeroen Knevel, Michiel Lochtenberg, Elke Plovie, Michel Tirions
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.