Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Politiserend werken38056/3384/2425/1/02
Studiegids

Politiserend werken

38056/3384/2425/1/02
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Svensson Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD wordt de krachtlijn 'politiserend werken', een van de vijf krachtlijnen van sterk sociaal werk, grondig verkend. Politiserend werken gaat over alle interventies en praktijken die bijdragen aan het publieke meningsverschil over hoe we de samenleving inrichten. Politiseren hangt sterk samen met de rol van mensenrechten in sociaal werk en sociaal werk als sociaal rechtvaardigheidsberoep. Je maakt kennis met verschillende visies op politiseren en hoe politisering vanuit die verschillende visies tot uiting kan komen in het beroep en werkveld. Je verkent denk-en handelingskaders die in belangrijke mate bijdragen aan politisering en je maakt kennis met actuele politiserende praktijken. Tot slot staan we stil bij belangrijke voorwaarden om tot politisering te komen en bekijken we consequenties voor wie aan het politiseren gaat.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR3_De bachelor sociaal werk versterkt de rechten en belangen van mensen door te werken aan structurele veranderingen vanuit een collectieve verantwoordelijkheid.
Je onderzoekt de structurele mechanismen en de achterliggende dominante denkpatronen die tot sociale onrechtvaardigheid leiden.
Je formuleert aanbevelingen voor een concrete sociaal werk praktijk in functie van het opnemen van hun politieke opdracht op micro-, meso- en macroniveau.
Je licht een concrete sociaal werk praktijk kritisch door vanuit de denk- en handelingskaders m.b.t. politiserend werken.
Je reflecteert over de mogelijkheden en grenzen bij het opnemen van je politiserende rol als beginnend sociaal werker.
Je evalueert een concrete sociaal werk praktijk vanuit de politieke opdracht van het sociaal werk.

Leerinhoud

De volgende thema's komen in dit opleidingsonderdeel aan bod:

 • verschillende visies op politiseren
 • hoe politisering vanuit die verschillende visies tot uiting komt in de praktijk
 • denk- en handelingskaders die in belangrijke mate bijdragen aan politisering
 • actuele politiserende praktijken
 • belangrijke voorwaarden om tot politisering te komen
 • de consequenties voor wie aan het politiseren gaat

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werkVerplicht€ 31,00
 • Auteur: Meerdere auteurs-Nele Vanderhulst (red.)
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Hoor- en/of werkcolleges (afstandstraject)7,00 uren
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.