Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Applied business project37192/3385/2425/1/10
Studiegids

Applied business project

37192/3385/2425/1/10
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Haleydt Renaat
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd voor Business Project_A OF geslaagd voor Business project OF geslaagd voor International IT project).

Korte omschrijving

In kleine teams wordt een concreet business project voor een eindklant uitgewerkt volgens de projectmethodologie.
Op deze manier willen we de studenten op een correcte manier leren werken in teamverband met alle aspecten uit de echte bedrijfswereld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.7. Technology Watching
Is bekend met de meest gebruikte informatiebronnen van het ERP pakket en kan deze ook efficiënt gebruiken.
B.1. Design and Development
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
Is bekend met de datamodellen en datastructuren in het ERP pakket en kan deze aanpassen/uitbreiden naar behoefte.
Kan eenvoudige applicaties bouwen in het ERP pakket.
B.3. Testing
Stelt een testplan op en test de toepassing op structurele wijze.
B.5. Documentation Production
Stelt documentatie op, aangepast aan het doelpubliek.
F.1. Taakanalyse
Analyseert een probleem vanuit het perspectief van belanghebbenden (klanten, eindgebruikers, ...) en relevante contexten (markt, financiële middelen, ...)
Ontwikkelt zelfstandig een applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
Herkent de verschillende modules van een ERP pakket en kan het verband leggen met de achterliggende bedrijfsprocessen.
F.2. Strategisch handelen
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
G.2. Schriftelijke communicatie
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
G.3. Relatiewerking
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken

Leerinhoud

 • Samenwerken in team, opdelen in taken
 • Praktisch gebruik van de gekozen projectmethodologie voor de opvolging van dit alles
 • Uitwerken van de verschillende deelaspecten
 • Professioneel communiceren ( schriftelijk en mondeling )
 • Doortesten van het hele project
 • Debuggen van het traject
 • Opstellen Roadmap en gestructureerde verdere ontwikkeling
 • Voorbereiding voor uitrol van het project
 • Presenteren van het eindresultaat naar de eindklant en de buitenwereld toe
 • Diepgaand Documenteren van het project (O.a. ook de code)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren96,00 uren
Werktijd buiten de contacturen138,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.