Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Applied software project37191/3385/2425/1/73
Studiegids

Applied software project

37191/3385/2425/1/73
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariën Sven
Andere co-titularis(sen): De Pooter Marijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd voor Software Project_A OF geslaagd voor Software project OF geslaagd voor International IT project OF geslaagd voor International IT project _A).

Korte omschrijving

In kleine teams wordt een concreet software project voor een eindklant uitgewerkt volgens de projectmethodologie.
Op deze manier willen we de studenten op een correcte manier te werken in teamverband met alle aspecten van dien.

OLR-Leerdoelen (lijst)

B.1. Design and Development
Ontwikkelt ASP.NET (MVC) applicaties.
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
B.3. Testing
Stelt een testplan op en test de toepassing op structurele wijze.
B.5. Documentation Production
Stelt documentatie op, aangepast aan het doelpubliek.
F.1. Taakanalyse
Analyseert een probleem vanuit het perspectief van belanghebbenden (klanten, eindgebruikers, ...) en relevante contexten (markt, financiële middelen, ...)
Ontwikkelt zelfstandig een applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
F.2. Strategisch handelen
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen. Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
G.2. Schriftelijke communicatie
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
G.3. Relatiewerking
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Communiceert vlot met alle betrokken teamleden en bouwt positieve professionele relaties op
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken

Leerinhoud

 • Samenwerken in team, opdelen in taken
 • Praktisch gebruik van de gekozen projectmethodologie voor de opvolging van dit alles
 • Uitwerken van de verschillende deelaspecten
 • Professioneel communiceren (schriftelijk en mondeling)
 • Doortesten van het hele project
 • Debuggen van het traject
 • Opstellen Roadmap en gestructureerde verdere ontwikkeling
 • Voorbereiding voor uitrol van het project
 • Presentatie en eindverdediging naar o.a. de opdrachtgever toe
 • Diepgaand documenteren van het project (o.a. ook de code)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren96,00 uren
Werktijd buiten de contacturen138,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.