Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ERP cases35099/3385/2425/1/46
Studiegids

ERP cases

35099/3385/2425/1/46
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rombaut Yor
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens de lessen zal de student een beeld krijgen van een ERP oplossingen (bv SAP, salesforce, ..).

Enerzijds worden enkele gekende bedrijfsprocessen (gezien tijdens het OLOD Intro ERP) ervaren via de oplossingen voorzien in de verschillende ERP systemen, anderzijds zullen enkele experten via gastcolleges komen vertellen over de laatste nieuwigheden in de ERP wereld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Identificeert en optimaliseert een datamodel m.b.t. verschillende bedrijfsprocessen.
Legt relaties tussen courante bedrijfsprocessen en software die deze processen kunnen ondersteunen.
Identificeert en presenteert de voor- en nadelen, alsook de mogelijkheden van verschillende software oplossingen voor bedrijfsprocessen
Onderzoeken
Documenteert en vergelijkt verschillende software oplossingen die bedrijfsprocessen kunnen ondersteunen.

Leerinhoud

  • kennismaken met ERP softwarepakketten
  • verschillende bedrijfsprocessen en hoe ERP de bedrijven kan ondersteunen in de uitvoering ervan
  • adhv een deepdive een uitgebreid beeld vormen van de mogelijkheden en de globale werking van een ERP softwarepakket.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio50,00
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Digitaal