Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ERP development35754/3385/2425/1/06
Studiegids

ERP development

35754/3385/2425/1/06
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rombaut Yor
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD worden de basisprincipes van programmeren, in het door de student gekozen ERP pakket, aangeleerd.

ERP pakketten voorzien een uitgebreide selectie van standaard oplossing binnen het pakket, maar vaak zal toch bijkomende functionaliteit vereist zijn. Dit kan opgelost worden via verschillende oplossingen: customizing, no-code/low-code/pro-code tailor-made programma's, ...

De vaardigheden die tijdens deze cursus worden opgebouwd, zullen in volgende OLOD's verder uitgediept worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Analyseert een probleem en identificeert hiervoor een geschikte datastructuur in een ERP systeem.
Ontwerpen
Ontwerpt een ERP toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
Realiseren
Implementeert de oplossing voor een gegeven probleem aan de hand van een geziene datastructuur in een ERP systeem.

Leerinhoud

  • basisprincipes van programmeren, in het door de student gekozen ERP pakket
  • ERP pakketten via verschillende oplossingen: customizing, no-code/low-code/pro-code tailor-made programma's, ...

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00