Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ERP advanced35755/3385/2425/1/40
Studiegids

ERP advanced

35755/3385/2425/1/40
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Goris Nicolas
Andere co-titularis(sen): Haleydt Renaat
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD verdiepen we ons meer in het gebruiken van Object Oriented programmeren in ABAP of in andere ERP pakketten. Ook het gebruik van design patterns komt aan bod.
Om data te ontsluiten naar de buitenwereld leren we werken met SAP GateWay en gebruiken we modularisatie om aan clean code te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwerpen
Onderscheidt verschillende modularisatietechnieken van elkaar en gebruikt deze om applicaties te bouwen 
Realiseren
Bouwt eenvoudige applicaties in een ERP technologie 
Bouwt eenvoudige REST-services 
Ontwikkelt eenvoudige webapplicaties 

Leerinhoud

  • Geavanceerd ontwikkelen in ERP pakketten.
  • Het maken van een end-to-end applicatie aan de hand van ERP technologiën.
  • Gebruiken van design patterns in ERP pakketten waar mogelijk.

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.