Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ERP applications36927/3385/2425/1/21
Studiegids

ERP applications

36927/3385/2425/1/21
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Goris Nicolas
Andere co-titularis(sen): Haleydt Renaat
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD verdiepen we ons in het maken van een end-to-end applicatie voor de eindgebruiker zodat hij op basis van relevante informatie zijn taken kan uitvoeren (insight to action).
We zorgen voor een robuuste basis waar we een gebruiksvriendelijke applicatie bouwen voor de gebruiker.

We doen dit op basis van de geleerde zaken uit de voorgaande OLODs, de best practices uit de bedrijfswereld en aanbevelingen van de softwareleverancier.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beheren
Bouwt eenvoudige REST-services in CAP op SAP Business Technology Platform.
Onderzoeken
Onderscheidt verschillende programmeertechnieken beargumenteert in welke business context deze optimaal gebruikt kunnen worden.
Ontwerpen
Onderscheidt verschillende modularisatietechnieken van elkaar en gebruikt deze om applicaties te bouwen.
Realiseren
Bouwt eenvoudige applicaties in ABAP (OO).
Ontwikkelt eenvoudige webapplicaties op basis van één van de aanbevolen SAP technologieën (UI5, Fiori elements, RAP, CAP, …).
Bouwt eenvoudige "Dynamic Programs" in ABAP.
Bouwt eenvoudige Core Data Services via ABAP in Eclipse.
Bouwt eenvoudige REST-services in ABAP GateWay.
Bouwt eenvoudige REST-services op basis van Core Data Services.

Leerinhoud

 • Het maken van end-to-end applicaties met ERP en BTP technologiën:
  • Aan de hand van een robuust back-end framework.
  • Data wordt ontsloten met behulp van het OData protocol.
  • Een applicatie in een front-end technologie stelt een gebruiker in staat om zijn werk vlot uit te voeren.
 • We werken met de design patterns en best practices van de voorgaande OLODs.

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00