Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Business project37019/3385/2425/1/45
Studiegids

Business project

37019/3385/2425/1/45
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Serneels Alexander
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Requirement analysis EN (geslaagd voor .NET OOP OF geslaagd voor Object oriented programming) EN (geslaagd voor Web programming OF geslaagd voor Web Programming) EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Data structures EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Database programming EN (simultaan te volgen met Project analysis OF geslaagd voor Project analysis) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Adviseren
Formuleert verbeterpunten en adviseert over toekomstige mogelijkheden.
Analyseren
Interpreteert en verwerkt feedback van stakeholders in de oplossing.
Beheren
Werkt installatieprocedures uit.
Communiceren
Communiceert mondeling efficiënt en effectief naar de stakeholders.
Rapporteert en documenteert schriftelijk efficiënt en effectief met een correct taalgebruik en aangepast aan de verschillende stakeholders.
Internationaliseren
Communiceert in een internationale omgeving en neemt verantwoorde beslissingen.
Werkt constructief samen in een internationaal team om collectieve resultaten te verwezenlijken.
Ondernemen
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
Ontwerpen
Ontwerpt systemen, diensten of producten en streeft daarbij systematisch naar eenvoud, efficiëntie en herbruikbaarheid.
Optimaliseren
Ontwerpt testen voor de ontwikkelde systemen en producten.
Voert testen uit op de ontwikkelde systemen en producten.
Projectmatig samenwerken
Hanteert de principes van projectopvolging en werkt iteratief.
Werkt constructief in een team samen binnen het project.
Realiseren
Ontwikkelt het ontwerp op een iteratieve manier en streeft naar een stabiele oplossing die voldoet aan de functioneel en technische vereisten.

Leerinhoud

 • Werken in teamverband aan een software project volgens projectmethodologie.
 • Samenwerken
 • Professioneel communiceren (schriftelijk en mondeling)
 • Software ontwikkelen
 • Testen
 • Documenteren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren234,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE DEELNAME INTERNATIONALE WEEK

De actieve deelname aan de internationale week is verplicht. Indien de student hier niet aan voldoet, wordt een 0 gegeven op het deelexamen PROJECTOPDRACHT.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.