Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Intro ERP33965/3385/2425/1/96
Studiegids

Intro ERP

33965/3385/2425/1/96
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rombaut Yor
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je krijgt inzicht in de instrumenten, methodologie├źn en technieken die essentieel zijn voor planning, implementatie en het opleveren van een succesvol ERP project. Verschillende EIS en ERP systemen komen aan bod. Op basis van voorbeelden bekijken we zowel bedrijfsprocessen, als gerelateerde data en integratie tussen functionele departementen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Herkent technieken en instrumenten die nodig zijn voor de ontwikkeling, planning en implementatie van enterprise resource planning (ERP).
Kan aangeven wat de voor- en nadelen zijn van ERP-pakketten ten opzichte van de verschillende bedrijfsprocessen.
Onderzoeken
Herkent de verschillende ERP systemen en kan de kenmerken ervan weergeven.
Ontwerpen
Is in staat de integratie weer te geven tussen ERP-pakketten en de onderliggende bedrijfsprocessen.
Realiseren
Zet een ERP pakket op en past deze aan de business vereisten aan.

Leerinhoud

 • Ontstaan en evolutie van ERP
 • Rol van ERP in organisatie en value chain
 • Informatiestromen en databases binnen ERP
 • Bedrijfsprocessen in ERP
 • Verloop en succesfactoren van ERP projecten

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.