Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Database programming33966/3385/2425/1/33
Studiegids

Database programming

33966/3385/2425/1/33
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Artificial Intelligence
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Pooter Marijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus ontwikkel je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een databaseserver goed en stabiel te laten draaien.
De cursus verschaft inzicht in de architectuur, in de belangrijkste onderdelen en processen die een rol spelen in een relationele databaseserver.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van MS SQL Server. We installeren deze databaseserver op je eigen machine zodat je over je eigen databaseserver beschikt.
Daarnaast leren we stored procedures en functions aan te maken met T-SQL en C# en vanuit een .NET omgeving informatie op te halen en te bewerken in een MS SQL Server database.

Deze cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcollege afgewisseld met practicum.
Naast de theoretische leerstof ga je dus zelf aan de slag, waarbij je geleerde theorie probeert toe te passen op de voorbeelddatabaseserver.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beheren
Installeert en configureert een database server.
Beheert login gegevens van gebruikers, hun rechten en autorisaties.
Bewaakt de back-ups van gegevens in een databank.
Ontwerpen
Bepaalt wanneer views te gebruiken en hoe deze aan te maken
Hanteert de structuur van een databank en organiseert de gegevens.
Realiseren
Haalt vanuit code databankgegevens op en manipuleert ze.
Implementeert aanpassingen ter verbetering van de performantie van een databank.
Implementeert programmeerbare objecten in een databank.
Verleent en ontneemt permissies op databanken en databank objecten (o.a. tabellen).
Gebruikt cursoren om complexe verwerking van gegevens uit te voeren.
Implementeert transacties.

Leerinhoud

 • (Pre-) installatie MS SQL Server
 • Componenten MS SQL Server
 • Basisconcepten opslag
 • Database opslag
 • Snapshots
 • Transaction log
 • Transactions en concurrency
 • Back-ups
 • Security
 • Performantie
 • Jobs & scheduling
 • Stored procedures, functions, triggers en views
 • ADO.NET

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.