Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Data structures33967/3385/2425/1/67
Studiegids

Data structures

33967/3385/2425/1/67
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Artificial Intelligence
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariƫn Sven
Andere co-titularis(sen): Van Battel Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel zetten we de eerste stappen richting het leren "algoritmisch denken", bekijken we enkele meer geavanceerde "programming topics" zoals Recursie & Generics. Daarnaast gaan we aan de slag met verschillende soorten datastructuren en gaan we hier dieper op in, zodat je de juiste datatypes kan koppelen aan de juiste toepassing en de voor- en nadelen ervan kent. Ook het opzoeken en sorteren van gegevens gaan we aan de hand van enkele algoritmes bekijken en leren we wat de verschillen zijn, bijvoorbeeld naar performantie en geheugenverbruik. Dit wint uiteraard vooral aan belang wanneer de hoeveelheid data enorm toeneemt. Tenslotte overlopen we ook wat het .NET (core) framework ons allemaal reeds aanbiedt "out of the box".

OLR-Leerdoelen (lijst)

Onderzoeken
Beoordeelt een algoritme of datastructuur op performantie aan de hand van een benchmarking tool.
Vergelijkt de verschillende geziene zoek- en sorteeralgoritmes en beschrijft hiervan de voor- en nadelen.
Ontwerpen
Analyseert een eenvoudig gegeven probleem en zet het om naar een algoritme in code.
Analyseert een probleem en identificeert hiervoor een geschikt zoek- en/of sorteeralgoritme.
Analyseert een probleem en identificeert hiervoor een geschikte datastructuur.
Beoordeelt een algoritme op Time en Space Complexity.
Beschrijft de geziene datastructuren en de voor- en nadelen ervan.
Beschrijft de voor- en nadelen van generics ten opzichte van de alternatieven.
Beschrijft de werking van de besproken zoek- en sorteeralgoritmen.
Breidt een algoritme of datastructuur uit en houdt indien nodig hierbij rekening met de best mogelijke time en space complexity.
Optimaliseren
Implementeert een nieuwe unit test om een datastructuur of algoritme te testen op de juiste werking.
Test de juiste werking van een datastructuur of algoritme op basis van een bestaande unit test.
Realiseren
Implementeert de oplossing voor een gegeven probleem aan de hand van een geziene datastructuur
Implementeert een oplossing voor een gegeven probleem aan de hand van geziene zoek- en/of sorteringsalgoritme.
Implementeert een oplossing voor een gegeven probleem aan de hand van recursie.
Zet een bestaand algoritme of datastructuur om naar een generieke equivalent dat bruikbaar is voor meerdere datatypes.

Leerinhoud

 • Datastructuren
 • Array
 • Gelinkte lijst
 • Stack
 • Queue
 • Dictionary
 • Zoekalgoritmen
 • Sorteeralgoritmen
 • Recursie
 • Big-O notatie
 • Generics
 • Unit testing
 • Benchmarking

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.