Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Requirement analysis33968/3385/2425/1/04
Studiegids

Requirement analysis

33968/3385/2425/1/04
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Serneels Alexander
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij een softwareproject is goede requirements analyse onmisbaar: het correct beschrijven en begrijpen van de vereisten van de klant zijn de eerste stap voor een succesvol opgeleverd IT project. In dit opleidingsonderdeel zullen we bekijken wat het belang is van requirements en wat deze requirements juist inhouden. We bekijken dit vanuit het perspectief van de klant en de business analyst en zullen verschillende technieken zien om deze requirements te gaan bepalen: workshops, interviews, design thinking, business model canvas,... Daarnaast kijken we ook hoe we de verschillende users kunnen bepalen, beschrijven en onderscheiden en maken we de eerste stap naar het opstellen van use cases. Om het proces te vervolledigen, leren we hoe requirements correct te documenteren en te valideren en hebben we ook specifieke aandacht voor het opstellen van data-requirements en requirements analyse in agile projecten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Herkent verschillende UML diagrammen, weet wanneer en hoe dit toe te passen binnen het proces van requirements analyse en kan deze toepassingen uitvoeren.
Erkent het belang van het opstellen van requirements binnen een IT project.
Herkent de noden en vereisten van de klant en kan deze op een correcte manier documenteren.
Herkent methodes voor procesverbetering.
Onderscheidt de verschillende gebruikers van een applicatie en kan de correcte vereisten herkennen voor elk type gebruiker.
Communiceren
Neemt interviews af met oog voor niveau klant en nodige functionele en technische vereisten met betrekking tot de configuratie van een ERP systeem.
Past de correcte technieken toe om requirements te verzamelen en te documenteren.
Schrijft samenhangende teksten over onderwerpen die vertrouwd zijn of van zakelijk belang zijn
Spreekt voor multi-culturele groepen en past tekst aan aan doelpubliek

Leerinhoud

 • Het belang is van requirements
 • Wat zijn requirements
 • Technieken voor requirementbepalingen
 • Onderscheiden van users
 • Use cases
 • Requirements correct documenteren en valideren
 • Opstellen van data-requirements en requirements analyse in agile projecten.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Software Requirements (Developer Best Practices)Aanbevolen€ 30,45
 • Auteur: Karl Wiegers, Joy Beatty
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.