Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Java10519/3385/2425/1/78
Studiegids

Java

10519/3385/2425/1/78
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vos Jeroen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD word je ondergedompeld in Java, één van de meest gebruikte programmeertalen. Deze krachtige taal zal je een goede basis geven om te programmeren voor ontelbare platformen en in tal van verschillende industrieën. Je krijgt een stevige basis die je op weg zet op je pad naar een ware Java Guru.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Onderzoeken
Reflecteert over nieuwe ontwikkelingen binnen het vakdomein.
Realiseren
Hanteert alle hulpmiddelen voor foutopsporing en diagnostiek om problemen te detecteren en op te sporen. (build proces, debugger, inspectie van geheugen, logging en output).
Implementeert lambda expressies.
Ontwikkelt op objectgeoriënteerde wijze door implementatie van de principes ervan (inkapseling, overerving, overlading).
Ontwikkelt test-driven en maakt gebruik van testing frameworks.
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules). 
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (zoals lijsten, collecties, enum klasses).
Maakt gebruikt van Java annotaties.
Ontwikkelt Java klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen.
Maakt gebruik van een externe bibliotheek om o.a. een database aan te spreken of logging toe te voegen.

Leerinhoud

 • Java basics (OO)
 • Maven
 • Collections
 • Annotations
 • Generics
 • Optional
 • Date
 • Exceptions & stack traces
 • JPA & Hibernate
 • Lambda expressions
 • Streams
 • Threading
 • JAX-RX & RESTEasy
 • Logging & log4j
 • Testing & TTD

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks95,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks95,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken5,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.