Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Game development35094/3385/2425/1/70
Studiegids

Game development

35094/3385/2425/1/70
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Charleer Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het OLOD Game development verdiepen we je kennis van object georiënteerd programmeren en leren we je code organiseren volgens bepaalde architecturen en principes. Het einddoel van dit vak is het maken van een game, die voldoet aan de aangeleerde architecturen en principes.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Stel de vereisten voor een softwarespel op
Ontwerpen
Optimaliseert de video game architectuur door het toepassen van SOLID principes en design pattern.
Modelleert een object georiënteerd design
Professioneel handelen
Past de principes van design patterns toe.
Realiseren
Ontwikkelt een game project in een hogere programmeertaal
Past de SOLID principes toe.
Gebruikt een specifieke game software bibliotheek om een volledige video game uit te bouwen.

Leerinhoud

 • SOLID principes
 • Clean code
 • Object georiënteerde architecturen
 • Event driven programmeren
 • Sprites
 • Game loop
 • Design patterns

Studiematerialen (lijst)

Head First Design PatternsAanbevolen€ 66,95
 • Auteur: Freeman en Freeman
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)