Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
.NET advanced35093/3385/2425/1/36
Studiegids

.NET advanced

35093/3385/2425/1/36
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariën Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert de achterliggende logica (backend) van een app stelselmatig op te bouwen met behulp van technologieën zoals een ORM en Web API's.
Je maakt daarbij gebruik van design patterns zodat je tot een app komt, opgebouwd volgens een enterprise architectuur.

Je leert daarnaast hoe je de gigantische hoeveelheid databronnen beschikbaar op het Internet kunt gebruiken en integreren in je eigen (mobiele) applicaties en websites.
Microsoft, Facebook, Twitter Google, Amazon, Steam, Twitch etc. bieden allemaal verschillende application programming interfaces (API) aan die third-party ontwikkelaars toelaten om via bijvoorbeeld REST calls eenvoudig met de data te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Analyseert bestaande online API's.
Optimaliseren
Implementeert unit testen om de geziene architectuur te kunnen onderwerpen aan verschillende testscenarios
Realiseren
Benadert diverse datasources met behulp van een LINQ.
Benadert een databank met behulp van een ORM.
Implementeert een enterprise architectuur.
Implementeert een Web API.
Maakt een verbinding met Web API’s vanuit een client.

Leerinhoud

 • Introductie tot REST
 • Introductie tot ASP.NET Core
 • Een REST-based web API bouwen volgens het MVC pattern
 • Een datalaag opbouwen met EF en LINQ
 • Een gelaagde architectuur implementeren volgens gepaste design patterns
 • het (unit)testen van de business logica
 • Koppeling tussen backend en frontend uitwerken

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.