Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
UX Design28229/3385/2425/1/42
Studiegids

UX Design

28229/3385/2425/1/42
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Charleer Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

User Experience (UX) Design is het creëren van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke interactie en ervaring van de gebruiker met het product.
Daarbij wordt uitgegaan van de eindgebruiker (user-centric design) & worden de diverse technieken om feedback & input te krijgen van de gebruiker besproken (observaties, user interviews,…)
In deze cursus worden de basisprincipes van UX Design aangeleerd, alsook de basistechnieken & -regels om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Er wordt ook aangeleerd hoe een prototype van schets tot interactief project wordt ontworpen op basis van gebruikersonderzoek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Verklaart basis UI design technieken en principes ivm lay-out, Gestalt principes en typografie.
Communiceren
Presenteert het proces en het onderbouwde resultaat van het UX onderzoek en ontwerp.
Onderzoeken
Analyseert de resultaten van het onderzoek en past deze toe op het verdere design.
Ontwerpen
Kiest de evaluatiemethodes voor een user-centred design aanpak.
Stelt de vereisten inzake gebruikersinteractie op.
Maakt gebruik van de belangrijkste UX Design technieken en principes, teneinde te komen tot een gebruiksvriendelijke, toegankelijke en aangename interactie van de gebruiker met het product.
Optimaliseren
Evalueert met echte gebruikers om tot een onderbouwd UX design te komen.

Leerinhoud

 • User-centered Research & Design, Interaction Design
 • Personas, storyboards, paper & digital prototyping
 • Gebruikersevaluaties voor usability en user experience: SUS, think aloud, surveys, semi-structured interviews,...

Studiematerialen (lijst)

Don't make me thinkAanbevolen€ 45,00
 • Auteur: Steve Krug
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal en mondeling

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.