Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software trends37002/3385/2425/1/49
Studiegids

Software trends

37002/3385/2425/1/49
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Herman Bruno
Andere co-titularis(sen): Similon Andie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Technologie verandert snel en als professional moet je zelfstandig op de hoogte kunnen blijven met de nieuwe verwezenlijkingen. Daarnaast moet je kritisch kunnen reflecteren wat het nut is van bepaalde technologieën, wat de voor- en nadelen zijn en moet je dit ook kunnen communiceren aan verschillende soorten stakeholders. Dit kunnen technologische collega’s zijn, management, klanten, enzovoorts.

In dit opleidingsonderdeel leer je verschillende state-of-the-art technologieën aan die opkomen en aan populariteit winnen. Je gaat ook op zoek naar vernieuwende technologieën en deze communiceren aan je medestudenten. Waar mogelijk, nodigen we gastsprekers uit die dagelijks met deze technologieën werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

F.1. Taakanalyse
Begrijpt flexibel en efficiënt nieuwe software topics en schat de relevantie ervan in.
Communiceren
Communiceert constructief en kritisch met technische en niet-technische betrokkenen over vernieuwende onderwerpen.
Ondernemen
Onderneemt, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en is hierbij op de hoogte van de nieuwste technologische trends & evoluties.
Onderzoeken
Onderzoekt flexibel en efficiënt nieuwe software topics en schat de relevantie ervan in.
Verwerkt nieuwe onderwerpen binnen grotere projecten.
Voert snel experimenten uit en realiseert werkende prototypes op basis van nieuwe technologieën.
Vormt een gefundeerde opinie rond bepaalde technologie met betrekking tot hun relevantie voor een specifiek probleem.
Verwerkt zelfstandig een nieuwe technologie, informeert technologische peers en beantwoordt vragen.

Leerinhoud

De leerinhoud worden jaarlijks herbekeken op basis van hun populariteit, innovativiteit en de mate waarin de onderwerpen nog niet in het overige IT curriculum behandeld zijn.

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Mondeling.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Mondeling.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd éénmalig toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het olod gegeven, voor zowel 1ste als 2de examenkans, indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.