Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
.NET OOP36936/3385/2425/1/36
Studiegids

.NET OOP

36936/3385/2425/1/36
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dams Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je wat er verstaan wordt onder object georiënteerd ontwerp en leer je volgens dit ontwerp programmeren.

Begrippen zoals inheritance, encapsulation, generische lijsten, overloading, abstractie en polymorfisme worden behandeld. Je leert ook werken met o.a. abstracte klassen en interfaces en je code veiliger te maken met exceptions. Hiervoor wordt steeds gebruik gemaakt van de programmeertaal C#.

Om object georiënteerd te kunnen programmeren, moet je beschikken over de nodige technieken en verschillende tools kennen en kunnen toepassen. Daarom wordt er behalve aan de theoretische kennis, vooral ook veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwerpen
Beoordeelt code (testen/debuggen en oplossen)
Geeft voorbeelden van de bruikbaarheid van overerving, interfaces en klassen
Karakteriseert de object georiënteerde paradigma's
Realiseren
Past de basisprincipes van object georiënteerd programmeren toe
Hanteert en past exceptions toe waar nodig.
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (o.a. lijsten, collecties, ...).

Leerinhoud

 • De gebruikte programmeertaal is C#
 • Wat is OOP?
 • Gebruik maken van encapsulatie en overloading
 • Gebruik maken van (generische) lijsten
 • Gebruik maken van inheritance, polymorfisme en abstractie
 • Gebruik maken van abstracte klassen en interfaces
 • Gebruik maken van exceptions en debugging
 • Bestandsverwerking 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Zie Scherp Scherper - 2e editieVerplicht€ 65,00
 • Auteur: Tim Dams
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gratis digitale versie van het handboek verkrijgbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00Digitaal
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.