Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Positieve psychologie34181/3386/2425/1/61
Studiegids

Positieve psychologie

34181/3386/2425/1/61
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
  Keuzeoptie:
  • Levenslang leren optie 3
  Keuzepakket:
  • LL3
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket professionalisering
  • Keuzepakket professionalisering S5
 • Microcredential toegepaste psychologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Havermaet Diede
Andere co-titularis(sen): Engels Mike
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Positieve psychologie is een recente stroming binnen de psychologie, die onderzoekt hoe we het beste uit onszelf en anderen kunnen halen, en kunnen bouwen op wat er reeds goed gaat. Hierin staat geluk, welbevinden en ook gezondheid centraal.

We maken kennis met theoretische kaders en verdiepen ons in wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zal er stilgestaan worden bij ‘familieleden’ van de positieve psychologie, waaronder optimisme, hoop, geluk, veerkracht, flow, positieve emoties, dankbaarheid en zelfrespect.
Verder gaan we ons verdiepen in verschillende toepassingsgebieden. We gaan op zoek naar handvaten die de positieve psychologie aanbiedt om mee aan de slag te gaan in begeleiding, werken met kinderen en ouderen, conflictmanagement en arbeidsgerelateerde zaken.

We gaan hierbij vooral ook zelf actief aan de slag met oefeningen en concrete interventies die we zowel bij onszelf als in het werkveld effectief leert in te zetten.
In het tweede deel kijken we met een 'positieve bril' naar o.a. de impact van stress en staan we stil bij effectieve vormen van stressmanagement.

Kortom: we stellen alles in het werk om jou te leren hoe jij op het vlak van gezondheid en welbevinden een wereld van verschil kan maken. Hiervoor krijg je een gevarieerd aanbod aan tools en instrumenten mee, waarvan je hopelijk nog jaren de vruchten mag plukken, zowel op je werk als in jouw persoonlijk leven.

In de avondopleiding wordt dit olod aangeboden in blended leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
de belangrijkste theorieën (Seligman, Czikszentmihalyi…) uit de positieve psychologie in eigen woorden uitleggen
in een casus vanuit de belangrijkste theorieën van de positieve psychologie suggesties voor interventies geven
de verschillende vormen van stress en het verband met veerkracht in eigen woorden uitleggen
de invloed van de positieve psychologie op het werken met probleemgerichte en oplossingsgerichte psychotherapeutische kaders schetsen
de principes van de positieve psychologie op het werken met verschillende doelgroepen (kinderen, ouderen, werknemer, organisatie...) toepassen
in een (school- of werk- of gezondheidsgerelateerde) casus de principes van stressmanagement toepassen
Een correcte definitie van de belangrijkste begrippen uit de positieve psychologie geven

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Bannink, F. (2009). Positieve psychologie in de praktijk. Amsterdam, Nederland : Hogrefe. ISBN 9789079729173

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)8,00 uren
 • Omschrijving: 8h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)67,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
 • Omschrijving: 24h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector

Toetsing (tekst)

Opmerking m.b.t. digitaal examen:

De totale examentijd voor het digitaal examen (zie hoger) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. De totale examentijd bedraagt dus 120 minuten voor alle studenten.