Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Levenslooppsychologie31651/3386/2425/1/80
Studiegids

Levenslooppsychologie

31651/3386/2425/1/80
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
  Keuzeoptie:
  • Levenslang leren optie 3
  Keuzepakket:
  • LL3
 • Microcredential toegepaste psychologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Spegelaere An
Andere co-titularis(sen): Lahaye Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Wanneer is een baby gehecht aan zijn ouders? Waarom zijn pubers soms opstandig? Wat zeggen kindertekeningen je over de ontwikkelingsfase van een kind? Stopt je ontwikkeling wanneer je volwassen bent?
In dit opleidingsonderdeel gaan we in op de normale ontwikkeling van een individu, van de wieg tot het graf. In elke levensfase besteden we aandacht aan de lichamelijke, mentale, sociale en emotionele ontwikkeling. Ook zoomen we in op specifieke thema's zoals de taalontwikkeling, de ontwikkeling van de kindertekening, zindelijk worden... Dit alles leiden we in met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingstheorieën en algemene visies op ontwikkeling. De verschillende hoofdstukken leggen ook steeds de link naar de praktijk van de psychologisch consulent.

In de avondopleiding wordt dit olod aangeboden in blended leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
de motorisch-lichamelijke ontwikkeling doorheen de levensloop in eigen woorden uitleggen
de cognitieve ontwikkeling en haar deelaspecten doorheen de levensloop in eigen woorden uitleggen
de sociale en persoonlijkheidsontwikkeling doorheen de levensloop in eigen woorden uitleggen
de belangrijkste factoren die een invloed hebben op de ontwikkeling en hun onderlinge samenhang toelichten
de belangrijkste ontwikkelingspsychologische theorieën in eigen woorden uitleggen (bv. Piaget, Erikson, Bowlby…)
de evolutie in het ontwikkelingspsychologisch denken in eigen woorden uitleggen
op basis van de verschillende ontwikkelingsdomeinen (bv. sociale ontwikkeling, taalontwikkeling…) een casus interpreteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Craeynest, P. (2018). Psychologie van de levensloop, inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Leuven, België: Acco. ISBN 9789463443814

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
 • Omschrijving: 12h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)28,00 uren
 • Omschrijving: 28h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)47,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector

Toetsing (tekst)

Opmerking m.b.t. digitaal examen:

De totale examentijd voor het digitaal examen (zie hoger) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. De totale examentijd bedraagt dus 120 minuten voor alle studenten.