Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Persoonlijkheidspsychologie34186/3386/2425/1/37
Studiegids

Persoonlijkheidspsychologie

34186/3386/2425/1/37
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
 • Microcredential toegepaste psychologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Belmans Eline, Hellemans Yannick, Robyn Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe zit persoonlijkheid in elkaar? Bepaalt je persoonlijkheid (mee) welke studie je kiest of welke job je uitoefent? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en je kwestbaarheid voor het stellen van risicogedrag? Is persoonlijkheid aangeboren, of speelt de omgeving een rol? Hoe bepaalt je persoonlijkheid (mee) hoe je omgaat met stresserende gebeurtenissen? Hoe kan je persoonlijkheid meten? Op deze en vele andere vragen krijg je het antwoord in dit opleidingsonderdeel. De verschillende theorieën en modellen, en de voorbeelden en casussen waarmee je zelf aan de slag gaat laten je toe je te verdîepen in de persoonlijkheidspsychologie. Naast een theoretische basis reiken we je ook instrumenten aan, en leren we je op basis van persoonlijkheidsonderzoek adviezen en suggesties geven voor begeleiding en ondersteuning in verschillende domeinen (bv. studiekeuze, werk...).

In de avondopleiding wordt dit olod aangeboden in blended leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Psychodiagnostiek
een correcte definitie van de belangrijkste begrippen uit de persoonlijkheidspsychologie geven
de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke modellen van persoonlijkheid en/of de hedendaagse kijk op persoonlijkheid in eigen woorden uitleggen
op basis van een voorbeeld de impact van omgevingsfactoren (bv. cultuur, plaats in de rij, sociaal-economische status...) en genetische factoren (bv. geslacht) op (de ontwikkeling van) persoonlijkheid in eigen woorden uitleggen
op basis van een voorbeeld het effect van (de interactie tussen) persoonlijkheid (type A, B, C, D) en coping op het omgaan met life events en/ of op gezondheid toepassen
op basis van een voorbeeld het effect van persoonlijkheid op kwetsbaarheid voor het stellen van risicovolgedrag (bv. verslaving, delinquentie...) toelichten
de principes van stabiliteit en verandering van persoonlijkheidstrekken tijdens de levensloop in eigen woorden uitleggen
de toepassingsmogelijkheden en belangrijkste kenmerken van de meest gebruikte persoonlijkheidstesten (NEO-PI-III, NEO-FFI-3 …) toelichten
in een casus op basis van de resultaten van een persoonlijkheidsonderzoek een correcte studie- of beroepskeuze adviseren
in een casus op basis van de resultaten van een persoonlijkheidsonderzoek suggesties geven voor begeleiding en/of ondersteuning in een specifiek functioneel levensdomein (professioneel functioneren, gezin, (partner)relatie...)
de essentie van het onderzoek naar de bronnen van verschillen tussen mensen in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Dijkstra, P., & Barelds, D. (2021). Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie. Amsterdam, Nederland: Boom. ISBN 9789024429912

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)8,00 uren
 • Omschrijving: 8h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)67,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
 • Omschrijving: 24h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector

Toetsing (tekst)

Opmerking m.b.t. digitaal examen:

De totale examentijd voor het digitaal examen (zie hoger) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. De totale examentijd bedraagt dus 120 minuten voor alle studenten.