Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en gezondheid 134187/3386/2425/1/71
Studiegids

Mens en gezondheid 1

34187/3386/2425/1/71
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
  Keuzeoptie:
  • Levenslang leren optie 3
  Keuzepakket:
  • LL3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pazmany Els
Andere co-titularis(sen): Deglein Linde, Houthuys Marieke, Robyn Elke, Schoenmakers Annelies, Van Dingenen Arno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Wat is gezondheid en gezond gedrag? Hoe verhoudt gezond gedrag zich tot (mentale) gezondheid? Wat wordt bedoeld met preventie, begeleiding en psycho-educatie?
Hoe kan je cliënten ondersteunen in het aannemen van een gezonde levensstijl? Hoe kan je overgewicht voorkomen? Welke begeleiding kan je bieden aan iemand die slaapproblemen heeft of een dierbare verloor? Hoe ondersteun je iemand met chronische pijn of kanker? Hoe kan je vaststellen of iemand het chronisch vermoeidheidssyndroom heeft?
In het eerste deel van dit opleidingsonderdeel worden gezondheidsproblemen besproken (roken, te weinig beweging, ...) en veelvoorkomende psychosociale problemen (burn-out, rouw, slaapproblemen, relationele problemen ...). In een tweede deel komen chronische ziekten (pijnklachten, kanker, CVS, MS, ...) aan bod.
De symptomen en het voorkomen van deze problematieken en ziekten worden toegelicht. We leren je deze problematieken te herkennen en begrijpen en hoe preventief om te gaan met deze problemen. We leren aan de hand van oefeningen en casussen hoe je cliënten en hun omgeving kan begeleiden en ondersteunen aan de hand van psycho-educatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
adviezen voor begeleiding, preventie of psycho-educatie op maat van de cliënt (cultuur, SES, leeftijd..) en in lijn met hedendaagse en internationale tendensen bij een psychosociaal probleem of chronische ziekte formuleren
Professioneel handelen
wetgeving omtrent privacy en patiëntenrechten toepassen op een casus
Psychodiagnostiek
de belangrijkste theoretische modellen over pijn en chronische ziektes aan de hand van een voorbeeld illustreren
de diagnostische cyclus zoals toegepast in het klinisch psychologisch werkveld in eigen woorden uitleggen
in een concrete casus op basis van symptomen een gemotiveerde hypothese formuleren met betrekking tot de aan- of afwezigheid van een psychosociaal probleem of een chronische ziekte
De belangrijkste theoretische modellen over psychosociale problemen (rouw, stress, ...) of gezondheidsproblemen (obesitas, sedentair gedrag...) aan de hand van een voorbeeld illustreren
Verschillen en gelijkenissen m.b.t. verschillende psychosociale of gezondheidsproblemen en/of chronische ziektes benoemen
Motiveren welke factoren het ontstaan en verloop van psychosociale of gezondheidsproblemen en chronische ziektes beïnvloeden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
 • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
 • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector

Toetsing (tekst)

Opmerking m.b.t. digitaal examen:

De totale examentijd voor het digitaal examen (zie hoger) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. De totale examentijd bedraagt dus 120 minuten voor alle studenten.