Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Internationale professionalisering S534057/3387/2425/1/09
Studiegids

Internationale professionalisering S5

34057/3387/2425/1/09
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j )
    Keuzepakket:
    • SW3
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Vanherle Koen, Van Vlaslaer Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Lifestyle & Health Promotion S3 EN eerder ingeschreven voor Production & Facility S4.

Korte omschrijving

Via Internationale Professionalisering brengen we de student een attitude van Levenslang Leren aan. In dit OLOD bouwt de student internationale en interculturele competenties zelfstandig op.
De student bouwt doorheen de opleiding het portfolio verder uit met werkveldervaring, voorbereidend op de stage en bachelorproef. De student krijgt de kans om eigen accenten te leggen en zijn vorming flexibel aan te vullen met actuele ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij.

Dit opleidingsonderdeel is het internationale luik van het portfolio. Met de koppeling van internationale professionalisering aan een apart opleidingsonderdeel zorgen we dat studenten bewust keuzes maken in een internationale/interculturele context en zo hun internationale competenties verder uitbouwen naast de activiteiten gekoppeld aan het programma. De student verzamelt doorheen de opleiding internationale activiteiten @home en @abroad.

OLR-Leerdoelen (lijst)

internationale/interculturele focus
demonstreert het belang van de internationale en interculturele context van zijn vakgebied
ontwikkelt inzicht in internationale en interculturele aspecten van voeding
reflecteert over internationale/interculturele activiteiten
voert een internationaal/intercultureel geörienteerde activiteit uit (om eigen kennis en inzicht uit te breiden)

Leerinhoud

De student bepaalt zelf welke inhoud hij/zij geeft aan dit vak.

Hij staaft via reflectie wat zijn leerwinst is.

Het aantal uitgevoerde activiteiten dient minimum 78 uren (3 studiepunten) in beslag te nemen.

De student kan opteren om professionalisering in te vullen met een reeks van activiteiten en navormingen. We voorzien een intern aanbod en bieden als ondersteuning een lijst met mogelijke externe activiteiten aan. We stimuleren de studenten om verder te kijken dan deze lijst. Bij elke activiteit noteert de student waarom hij de activiteit kiest en wat hij uit de activiteit leert (reflectie).

Vanuit de opleiding geven we suggesties, maar de invulling van dit vak is volledig de verantwoordelijkheid van de student, het is ‘levenslang leren’. Studenten kunnen kiezen uit ons aanbod, maar ook zelf activiteiten zoeken en suggesties doen via Digitap (volgens de afspraken).
De student start met professionalisering in semester 3 en dient het portfolio in op het einde van semester 5 – en voor de stage - in.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale cursus via Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Zie toetsing tekst
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Zie toetsing tekst

Toetsing (tekst)

Zie opleidingskaart voor meer info en afspraken op Digitap.

De student haalt het opleidingsonderdeel Internationale Professionalisering als hij voor 78u werkveldervaring kan aantonen. De score wordt berekend als
• student bewijst 3 studiepunten: 12/20
• student bewijst minder dan 3 studiepunten: 7/20
• student bewijst minstens 4 studiepunten: 16/20
• student bewijst minstens 5 studiepunten: 18/20

Het portfolio wordt opgevraagd voor evaluatie. Het nooit ter beschikking stellen van het portfolio zal leiden tot de code F ("Fail") voor het volledige opleidingsonderdeel.