Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwconstructies 114279/3388/2425/1/51
Studiegids

Bouwconstructies 1

14279/3388/2425/1/51
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Kooning Annemie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bouwconstructies 1 is het eerste vak in een reeks van drie semestervakken. De vakken Bouwconstructies 1, 2 en 3 behandelen de ruwbouwfase en de wind- en waterdichtfase van het bouwproces. Het vak bouwconstructies 1 omvat grondwerken, funderingswerken, kelders, riolering en metselwerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student kan de staat van de verschillende onderdelen van een gebouw beschrijven.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de verschillende alternatieve constructiewijzen van een gebouw vergelijken en evalueren.
De student kan bij vaststelling van schade een geschikte herstelling voorstellen.
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de functies van de verschillende onderdelen van een gebouw uitleggen.
De student kan de opbouw van verschillende constructies in gebouwen schetsen.
De student kan een gebouw ontleden in zijn verschillende onderdelen.
De student kan de verschillende uitvoeringstechnieken herkennen en deze evalueren
De student kan de krachtenverdeling in constructies weergeven
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Grond en afbraakwerken
2. Funderingen
* fundering op staal
* fundering op putten
* paalfunderingen
* schade door gebreken aan funderingen
3. Kelders 
* uitvoering
* waterdichtheid
* belichting en verluchting
* kruipkelder
* problemen bij kelders
4. Rioleringen
* verschillende rioleringstelsels
* de huisriolering
* regenwater
* droogweerafvoer
* putten
* uitvoering
5. Metselwerk 
* begrippen
* metselwerkverbanden
* functies
* lateien en dorpels
* voegwerk
* dilatatievoegen
* problemen bij metselwerk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Bone, A.H.G.L.. Bouwkunde voor makelaars deel A en B. Thiememeulenhof bv.
- WTCB, diverse publicaties
- Jellama. Bouwtechnieken. EPN.
- Korsten, A.P.J.. Constructieleer1 Basiskennis. Noordhoff: Wolters.
- Tijdschrift “Beter bouwen en verbouwen”.
- Kluwer, Handboek Bouwgebreken
- Haslinghuis-Janse, Bouwkundige termen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casu, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.