Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwmaterialen 114281/3388/2425/1/22
Studiegids

Bouwmaterialen 1

14281/3388/2425/1/22
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Baetens Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het vak bouwmaterialen 1 wordt van de belangrijkste, meest gebruikte, bouwmaterialen, maar ook van materialen die bepaalde risico's inhouden (zoals asbest) besproken wat hun eigenschappen, toepassingen, productiemethoden en aandachtspunten zijn. Dit moet je in staat stellen de materialen te herkennen en naar waarde te schatten (wat belangrijk is met het oog op plaatsbeschrijvingen, waardebepalingen,...).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan een gemotiveerd voorstel doen in verband met materiaal, bekleding en inrichting van een gebouw
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de voor- en nadelen van de verschillende bouwmaterialen en hun toepassingen weergeven
De student kan de voornaamst eigenschappen van de bouwmaterialen opsommen
De student kan een overzicht geven van de toepassingen van de materialen
De student kan het productieproces van de besproken bouwmaterialen reproduceren/beschrijven
De student kan de verschillende bouwmaterialen en hun toepassingen herkennen aan de hand van de juiste onderzoekstechnieken.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

 1. Inleiding
Algemeen overzicht van instanties met betrekking tot kwaliteitsonderzoek van bouwmaterialen en overzicht van algemene eigenschappen van bouwmaterialen in relatie tot levensduur en gebruikscomfort.

2. Beton
Gedetailleerd overzicht van de bestanddelen van beton en productie van beton. Algemene materiaaleigenschappen van vers en verhard beton en alternatieven of nieuwigheden van beton.

3. Mortels
Gedetailleerd overzicht van de bestanddelen van mortels en soorten metsel- en pleistermortels.

4. Natuursteen
Gedetailleerd overzicht van het ontstaan van de verschillende natuursteensoorten en verdere bespreking van in België vaakst gebruikte natuursteensoorten vb. graniet, blauwe hardsteen, marmer, ….

5. Bouwkeramiek
Gedetailleerd overzicht van de productie, de eigenschappen en het gebruik van de verschillende bouwkeramische producten, nl. gevelsteen, dakpannen, snelbouwstenen, keramische potten en balken, …

6. Niet-gebakken steenachtige producten
Gedetailleerd overzicht van de productie, de eigenschappen en het gebruik van de verschillende niet-gebakken steenachtige producten, nl. cellenbeton, silicaatsteen, afgeleide betonproducten, …

7. Bitumineuze producten
Gedetailleerd overzicht van de productie, de eigenschappen en het gebruik van de verschillende bitumineuze producten of afgeleide producten.

8. Asbest
Gedetailleerd overzicht van de productie, de eigenschappen en het gebruik van de verschillende asbestproducten.

9. Isolatiematerialen
Gedetailleerd overzicht van de productie, de eigenschappen en het gebruik van de minerale, petrochemische en ecologische isolatie.

10. Ferro- en non-ferrometalen
Gedetailleerd overzicht van de productie, eigenschappen en het gebruik van de verschillende ferro- en non-ferro metalen, nl. staal, koper, zink, aluminium

11. Glas
Gedetailleerd overzicht van de productie, de eigenschappen en het gebruik van de verschillende glastypes en afgeleide producten, vb. Hoogrendementsglas, dubbel glas, …

12. Kunststoffen (productie, eigenschappen, gebruik/toepassingen…)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

LITERATUUR:
- Verver, M.W., Materialen, Educatieve partners Nederland
- Ledderhof, J., Ing.Nijkamp, H.G., Bouwen – Materiaalkunde 1, SMD bv
- Publicaties WTCB
- Tijdschrift 'Beter bouwen en verbouwen'
- Materiaalstalen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: tijdens de lesweken, zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Bron: gesloten boekToetsmedium: digitaal via toets.ap.beToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: na het examen 2e zit
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

De student die omwille van medische redenen of overmacht de vaardigheidstoets tijdens de lesweken mist, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex voor de aanvang van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs-en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student kan de datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ terugvinden op de academische kalender via digitap.ap.be.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.