Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwconstructies 214280/3388/2425/1/85
Studiegids

Bouwconstructies 2

14280/3388/2425/1/85
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Baetens Thomas
Andere co-titularis(sen): Dockx Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Bouwconstructies 1 EN simultaan te volgen met Vastgoedrekenen 1) OF (simultaan te volgen met Bouwconstructies 1 EN simultaan te volgen met Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1).

Korte omschrijving

Bouwconstructies 2 bestaat uit 2 onderdelen. In het deel stabiliteit worden de basisprincipes van de sterkteleer behandeld. Het deel draagconstructies is een vervolg op bouwconstructies 1 en behandelt beton-, staal  en houtbouw. Ook draagvloeren komen in dit deel aan bod. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student kan de staat van de verschillende onderdelen van een gebouw beschrijven.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de verschillende alternatieve constructiewijzen van een gebouw vergelijken en evalueren.
De student kan bij vaststelling van schade een geschikte herstelling voorstellen.
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan een gebouw ontleden in zijn verschillende onderdelen.
De student kan de functies van de verschillende onderdelen van een gebouw uitleggen.
De student kan de opbouw van verschillende constructies in gebouwen schetsen.
De student kan de verschillende uitvoeringstechnieken herkennen en deze evalueren
De student kan beschrijven welke stabiliteitseisen worden gesteld aan constructies.
De student kan inschatten welke soorten belastingen op gebouwen inwerken en dit in een lastendaling verwerken.
De student kan beschrijven welke materiaaleigenschappen, vormen en technieken de stabiliteit van een constructie beïnvloeden.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

Deel stabiliteit :

1. Wat verstaan we onder stabiliteit?
2. Aan welke stabiliteitseisen moet een constructie voldoen?
3. Welke (soorten) belastingen worden in rekening gebracht bij het ontwerpen van constructies?
4. Krachten (punt-, lijn-, oppervlaktebeslastingen) en momenten.
5. Lastendalingen.
6. Spanningen en sterkte-eigenschappen van materialen.
7. Welke vormen worden gebruikt om de belastingen in constructies te weerstaan?
8. Welke technieken worden gebruikt om de belastingen in constructies te weerstaan? 

Deel draagconstructies:

1. Betonbouw 
2. Staalbouw
3. Houtbouw
4. Draagvloeren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Bone, A.H.G.L. Bouwkunde voor makelaars deel A en B. Thiememeulenhof bv.
- WTCB, diverse publicaties
- Jellama. Bouwtechnieken. EPN.
- Korsten, A.P.J.. Constructieleer1 Basiskennis. Noordhoff: Wolters.
-Tijdschrift “Beter bouwen en verbouwen”.
-Kluwer, Handboek Bouwgebreken
- Haslinghuis-Janse, Bouwkundige termen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deel draagconstructies
Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer van deel draagconstructies wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deel stabiliteit
Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer van deel stabiliteit wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deel draagconstructies
Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer van deel stabiliteit wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deel stabiliteit
Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer van deel stabiliteit wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.

Toetsing (tekst)

Deelcijfer van deel stabiliteit wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.

Deelcijfer van deel draagconstructies wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.

De student kan hier niet aan verzaken.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.