Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Afwerking en bouwstijlen 240245/3388/2425/1/01
Studiegids

Afwerking en bouwstijlen 2

40245/3388/2425/1/01
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bouhadan Azeddine
Andere co-titularis(sen): Stouffs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het bouwproces omvat verschillende fases. De ruwbouwfase, wind- en waterdichtfase, technische uitrusting, afwerkingsfase, binnen- en buiteninrichting en als laatste de opleveringsfase. Het vak Afwerking en bouwstijlen 2 bespreekt uitvoerig de afwerkingsfase van het bouwproces en de (meest voorkomende) bouwstijlen die je in België kan terugvinden. Dit om herkenning mogelijk te maken om hiermee rekening te kunnen houden bij de schatting en het verkoopproces. Ook specifieke benamingen van bouwtypes en bouwkundige onderdelen komen aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student herkent de belangrijkste bouwstijlen in België aan de algemene kenmerken en de meest typerende details
De student kan de verschillende afwerkingen en hun toepassingen herkennen en beschrijven.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan een gemotiveerd voorstel doen in verband met materiaal, bekleding en inrichting van een gebouw
De student kan verschillende herstellingsmogelijkheden voorstellen en deze beoordelen.
De student kan een diagnose van schade aan de afwerking van een gebouw opstellen.
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de opbouw van de besproken afwerking beschrijven.
De student kan de voor- en nadelen van de verschillende afwerkingmaterialen en -technieken en hun toepassingen weergeven.
De student kan de voornaamst eigenschappen van de afwerkingsmaterialen en -technieken opsommen.
De student kan een overzicht geven van de toepassingen van de afwerkingsmaterialen en -technieken.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

* Hout + verwering van hout (opbouw, ontginning, verwerking, soorten, behandeling, onderhoud,…)

* Kurk (ontginning, eigenschappen, toepassingen,…)

* Verven en lijmen (soorten, productie, eigenschappen, soorten…)

* Raambekleding (binnen en buiten)

* Binnendeuren met bijhorende onderdelen (hang- en sluitwerk, standaardmaten…)

* Trappen (opbouw, soorten, dimensionering, veiligheid, onderdelen, …)

* Muurafwerking + niet dragende wanden (bepleistering, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, alle
soorten tegels (hier vooral plaatsing, onderhoud en herkenning), behang, (verf zie verven),
lambrisering)

* Vloerafwerking (alle soorten tegels (verschillen met muurafwerking + plaatsing op houten
ondergrond), parket en semi-parket, laminaat, tapijt, vinyl, linoleum (balatum), rubber, alle soorten
gietvloeren, verhoogde vloeren)

* Plafondafwerking (soorten, eigenschappen, plaatsing…)

* Keukenafwerking (fronten, werkbladen, spoelbakken, kookplaten…)


* Elektriciteit:
a. Algemene begrippen
b. Elektriciteit tijdens de bouw
c. De huisaansluiting
d. De binnen installatie
e. De uitvoering
f. Elektrische installaties in bestaande gebouwen
g. Hou het veilig
h. Elektriciteit rechtstreeks van de zon
i. Domotica

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK:
- Bone, A.H.G.L. Bouwkunde voor makelaars deel A en B. Thiememeulenhof bv.
- WTCB, diverse publicaties.
- Tijdschrift ‘Beter bouwen en verbouwen’. Het Belgische bouwmagazine. uitgeverij CmF n.v.
- Tijdschrift ‘ik ga Bouwen en renoveren’. Roularta media group

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Toetsmethode: casus, gesloten en open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Toetsmethode: casusBron: openboekToetsmedium: digitaal via digitap Toetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaal via digitap.ap.beToetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)Dit cijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen vanuit 1 ste zittijd.

Toetsing (tekst)

Deelcijfer van de opdracht wordt overgedragen naar de 2 de zittijd indien het deelcijfer minstens 12/20 bedraagt. De student kan hier niet aan verzaken.

De student die ooit al ingeschreven was voor dit olod en de opdracht toen heeft ingediend dient de lector hierover te informeren en de opdracht toe te passen op een ANDER gebouw. Indien dit niet gebeurt wordt het niet beoordeeld door de lector en krijgt de student hierop een 0.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.