Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wetenschappelijke ondersteuning topografie 214299/3388/2425/1/52
Studiegids

Wetenschappelijke ondersteuning topografie 2

14299/3388/2425/1/52
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bens Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel behandelen we de nodige wiskunde rekenmethodes, formules, bewerkingen, zodat deze in de andere opleidingsonderdelen van de opleiding toegepast kunnen worden.

Een deel van dit opleidingsonderdeel wordt in afstandsonderwijs ingericht. Aan de hand van filmpjes wordt de theorie gegeven en voorbeeldoefeningen aangereikt. De student bekijkt deze filmpjes en oefent de leerstof zelfstandig in door het maken van oefeningen. Wekelijks worden de vorderingen getest, het bijhouden van de leerstof wordt dus ten stelligste aangeraden. Tijdens de wekelijkse lessen (ON-CAMPUS) kunnen oefeningen in groep gemaakt worden en vragen aan de lector worden gesteld. Bij minder goede resultaten op de wekelijkse testen wordt aanwezigheid tijdens deze wekelijkse les ten zeerste aangeraden om de problemen met de leerstof aan te pakken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake analyse maken om de landmeetkundige meettechnieken en terreingegevens te verwerken en interpreteren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake boldriehoeksmeetkunde maken om de landmeetkundige meettechnieken en terreingegevens te verwerken en interpreteren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake matrices maken om de landmeetkundige meettechnieken en terreingegevens te verwerken en interpreteren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake rijen en reeksen maken om de landmeetkundige meettechnieken en terreingegevens te verwerken en interpreteren.

Leerinhoud

1. Functieonderzoeken (veeltermfuncties, homografische functies, goniometrische functies)

2. Cyclometrische functies

3. De exponentiële en logaritmische functie

4. Differentialen

5. Integralen
* bepaalde
* onbepaalde
* volumeberekeningen van een omwentelingslichaam
* oppervlakte van een omwentelingslichaam
* lengte van een kromme

6. Rijen en reeksen
* Convergentie van reeksen

7. Machtreeksen en reeksontwikkeling

8. Boldriehoeksmeetkunde
* Inleidende begrippen
* Opstellen van grondformules
* Oplossen van boldriehoeken

9. Het oplossen van stelsels via matrices

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Digitaal cursusmateriaal: Digitap.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK:
- Papula, L. Wiskunde voor HTO (1+2). Schoonhoven: Academic Service.
- Diversen (Project Open Universiteit). Brugcursus wiskunde 1,2 en 3. Leuven: Acco.
- Deen, G., Vanneste, W. Analyse differentiaal- en integraalrekenen voor het technische hoger onderwijs. Malle: De Sikkel.
- Deen, G., Levrie, P. Analyse voor het hoger onderwijs. Antwerpen: De Boeck.
- Van Asselt, R., Pijlgroms, R.B.J. Wiskunde voor het hoger onderwijs, analyse en numerieke wiskunde. Stam Techniek. Culemborg.
- Bogaert, P., De Feyter, M. Van Basis tot limiet. Brugge: Die Keure Educatief.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: permanent
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Wekelijks moeten er testjes gemaakt worden via het elektronisch leerplatform (permanente evaluatie) De resultaten van deze testjes tellen mee voor 10% van het eindresultaat voor eerste zittijd.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.