Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwfysica 412212/3388/2425/1/01
Studiegids

Bouwfysica 4

12212/3388/2425/1/01
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Baetens Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Bouwmaterialen 1 EN eerder ingeschreven voor Vastgoedrekenen 1) OF (eerder ingeschreven voor Bouwmaterialen 1 EN eerder ingeschreven voor Vastgoedrekenen 1) OF (eerder ingeschreven voor Bouwmaterialen 1 EN eerder ingeschreven voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1).

Korte omschrijving

In het vak bouwfysica wordt eerst gekeken naar warmtetransport: hoe gebeurt het, hoe snel gaat het en hoe kunnen we de snelheid beïnvloeden?

Ook bij vochttransport (waterdamp) wordt het mechanisme erachter besproken en leren we berekenen hoe snel dit verloopt.

Beide zaken worden gecombineerd om te komen tot een aantal vuistregels in verband met het, op een gezonde manier (dat wil zeggen zonder het veroorzaken van vochtproblemen), thermisch isoleren van constructies. Dan wordt het voorgaande gerelateerd aan de wetgeving inzake energieprestaties van gebouwen (EPC, EPB, U-waarden, K-peilen, S-peilen, enz.).

Het deel akoestiek staat hier los van en behandelt twee verschillende zaken: enerzijds bekijken we hoe een gebouw of ruimte akoestisch te beschermen tegen het indringen van geluiden van buitenaf. Maatregelen om de verstaanbaarheid in ruimtes (denk aan leslokalen, concertzalen, maar ook aan restaurants, leefruimten e.d.) te verbeteren vallen dan onder de noemer zaalakoestiek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de gevolgen van de regelgeving rond energiezuinig bouwen inschatten
De student kent de regelgeving rond energiezuinig bouwen
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan een aantal basisbegrippen en eisen ivm warmtetransport definiëren en omschrijven
De student kan een aantal basisbegrippen en eisen rond vocht in gebouwen definiëren en beschrijven
De student kan een gebouwschil beoordelen inzake warmte- en vochttransport en verbeteringen formuleren
De student kan het warmtetransport berekenen door een gebouwschil
De student begrijpt hoe een vochttransport door een gebouwschil berekend wordt
De student kan een opsomming geven van de voornaamste problemen ivm akoestiek in gebouwen en verbeteringen formuleren.
De student kan basisbegrippen en eisen ivm akoestiek definiëren en omschrijven.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Inleiding
* Inleidende verduidelijking van begrippen en formules in de bouwfysica.

2. Warmtetransport
* Gedetailleerd overzicht van de verschillende vormen van warmtetransport, nl. geleiding, convectie
en straling.
* Analytische en grafische berekening van warmteverloop door bouwconstructies.

3. Energieprestatieregelgeving en binnenklimaat

4. Vochttransport
* Gedetailleerd overzicht van de verschillende vormen van vochttransport door het toedoen van de
verschillende aggregatievormen van water.
* Analytische en grafische berekening van het vochtverloop door bouwconstructies en probleemanalyse.

5. Akoestiek - Bouwakoestiek
* Verduidelijking van de verschillende begrippen in verband met akoestiek en verder toegepast naar
de wereld van de bouw.
* Overzicht van de meest recente eisen in verband met akoestische constructies.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Bogaert, J.H. ‘Thermische isolatie, verwarming, lucht-conditionering voor woongebouwen’. Coaster Publications BVBA.
- Hens, H. Bouwfysica, warmte-en massatransport. Acco
- Hens, H. Toegepaste Bouwfysica en prestatieanalyse, Bouwdelen 2/1a. Acco
- Hens, H. Toegepaste Bouwfysica en prestatieanalyse, Bouwdelen 2/1b. Acco

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.