Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Goederenrecht 335458/3388/2425/1/09
Studiegids

Goederenrecht 3

35458/3388/2425/1/09
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Egaña Viteri Liesbeth
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vastgoedrecht 1.

Korte omschrijving

Onze zakelijke rechten - het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de zakelijke gebruikrechten, zoals de erfdienstbaarheden, het recht van vruchtgebruik, erfpacht en opstal- worden hier grondig onder de loep genomen. Natuurlijk mag daarbij de indeling van de onroerende goederen niet ontbreken. De schaarste aan woonruimte op onze vastgoedmarkt en de steeds stijgende vastgoedprijzen maken dat creatief omgaan met onze zakelijke rechten en zoeken naar nieuwe woonvormen meer dan ooit aan de orde zijn. Het dichter bij elkaar wonen heeft op zijn beurt dan weer gevolgen, meer bepaald op het vlak van burenhinder. Ook dat onderwerp zal uitvoerig worden behandeld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan burenhinder en rechtsmisbruik bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de eigendomsvorderingen opsommen en kort bespreken
De student kan de rechtsfiguur bezit uitleggen
De student kan de rechtsfiguur afpaling uitleggen a.d.h.v. voorbeelden
De student kan het begrip en het bewijs van het eigendomsrecht uitleggen
De student kan het zakenrechtelijk systeem en de verschillende zakenrechtelijke rechten bespreken, herkennen en toepassen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan omgaan met concrete gevallen van minder volstrekte zakelijke rechten (o.a. opstal, erfpacht, vruchtgebruik,...) en deze interpreteren en analyseren
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten
De student kan de goederen volgens het B.W. onderscheiden
De student kan de verschillende soorten van mede-eigendom opsommen en uitleggen a.d.h.v. voorbeelden
De student kan de wijzen van eigendomsverkrijging opsommen en kort bespreken
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de wijzen van eigendomsverkrijging opsommen en kort bespreken

Leerinhoud

DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN
• De goederen volgens de graad van toe-eigeningsvatbaarheid
• De goederen volgens hun gebruik
• Roerend een onroerende goederen
• De publieke goederen

DE ZAKELIJKE HOOFDRECHTEN
• Het eigendomsrecht
• Vruchtgebruik
• Recht van opstal
• Erfpacht
• Erfdienstbaarheden

PUBLICITEIT
• Roerende goederen
• Onroerende goederen

ZAKELIJKE RECHTEN:GEMEENSCHAPPELIJKE PRINCIPES

Studiematerialen (lijst)

GoederenrechtVerplicht
  • Auteur: A. Wylleman

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op digitaal leerplatform

HANDBOEK:

 WYLLEMAN, A., Goederenrecht, Brugge, die Keure, laatste uitgave.

VRG-Codex

VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
TIMMERMANS, R., Het zakelijk gebruiksrecht van erfpacht in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Mechelen, Wolters Kluwer, 2021.

BELLINCK, L. en BROHEZ, A., Vruchtgebruik, erfpacht en opstal onder het nieuwe goederenrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2021.

BAECK, J., MUYLLE, M., SWINNEN, K. en WYNANT, L., Het nieuwe goederenrecht in de notariële praktijk : VLN-Congres 27 november 2021, Mechelen, Wolters Kluwer, 2021.

SAGAERT, V., Goederenrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2021.

BAECK, J., CARETTE, N., WYLLEMAN, A., LECOCQ, P. MUYLLE, M. en SAGAERT, V., Het nieuwe goederenecht, Property Law Series- XI, Antwerpen, Intersentia, 2021.

WEBSITES: www.jura.be www.notaris.be

TIJDSCHRIFTEN:

Vastgoedflitsen, Weekblad van CIB Vlaanderen

Tips & Advies Vastgoed, veertiendaagse adviesbrief Indicator

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: wetboek.

Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/wetboek info/Gebruik van wetgeving in examen.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.