Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Verkoop en syndicus 530621/3388/2425/1/63
Studiegids

Verkoop en syndicus 5

30621/3388/2425/1/63
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cassiers Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Na de grondige basis die vastgoedrecht1 biedt, zet je de eerste stappen in het proces bij de koop-verkoop/huur-verhuur van onroerend goed.
We starten met het juridisch bespreken van een koopovereenkomst. Wat zijn de verplichten van de verkoper en de koper. We maken een grondige analyse van het koopcontract van vastgoed. We analyseren ook bijzondere wetgeving zoals de koop op lijfrente en de Wet Breyne (verkoop op plan), de overdracht van handelsfondsen, aanneming en de Vlaamse wooncode worden verder uitgediept. We analyseren de juridische verschillen tussen de aankoopverkoopbelofte (Clausule De Decker) en de onderhandse koopovereenkomst.

We onderzoeken de bevoegdheden en de verplichtingen van de syndicus.

Aan de hand van het vastgoedwetboek en modeldocumenten wordt verduidelijkt hoe een volledig koopdossier wordt samengesteld. Eens de meest courante vastgoedtransacties zijn behandeld worden tevens atypische vastgoedtopics onder de loep genomen aan de hand van reële casussen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de begrippen m.b.t. het appartementenrecht uitleggen
De student kan de bijzondere vorm van gedwongen mede-eigendom van de gemeenschappelijke delen van gebouwen en van groepen van gebouwen grondig gebruiken
De student kan de Wet Breyne analyseren
De student kan de wetgeving omtrent de verkoop op lijfrente analyseren
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student kan de basishandelingen en gebruiken bij (ver)koop toepassen.
De student kan de begrippen m.b.t. het appartementenrecht uitleggen
De student kan de bijzondere vorm van gedwongen mede-eigendom van de gemeenschappelijke delen van gebouwen en van groepen van gebouwen grondig gebruiken
De student kan de voornaamste wetgeving omtrent de (ver)koop van onroerende goederen reproduceren en analyseren.
De student kan verkooprechten en/of BTW op vastgoedtransacties correct berekenen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan een lastgevingsovereenkomst uitleggen aan de hand van een concrete situatie
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kan de verschillende modelcontracten inzake koop en verkoop begrijpen en uitleggen

Leerinhoud

1. Aanneming en lastgeving
2. Sterkmaking
3. Koop met commandverklaring
4. Wet marktpraktijken en consumentenbescherming (WER)
5. KB betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van
vastgoedmakelaars
6. Het vastgoedmakelaarscontract
7. De koop-verkoopovereenkomst
8. Verkoop op lijfrente
9. Wet Breyne
10. Bezetting ter bede
11. Vlaamse Wooncode (Woningkwaliteitsbewaking)
12. Appartementsrecht – Rol van de syndicus
13. Verkooprechten/BTW

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + rechtspraak immo spector+ cursusdocumenten op electronisch leerplatform.

VRG-Codex

TIMMERMANS, R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave of ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VERBEKE, A., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 312 p.;
- VAN HOUTE-VAN POPPEL en B. KOHL, De aannemingsovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 148 p.;
- JURA FALCONIS (ed.), De Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerpen, Intersentia, 123 p.;
- GEENS, H., De onrechtmatige bedingenleer uit de vastgoedsector: in de greep van de nieuwe wet Marktpraktijken?, Brussel, larcier, 105 p.;
- TIMMERMANS, R., Het vastgoedmakelaarscontract, Brussel, larcier, 244 p.;
- LEPERE, PH., De koop-verkoop overeenkomst, Antwerpen, Maklu, 112 p.;
- DEVROEY, M., De Wet-Breyne, Lokeren, Konstruktieve Publicaties, 242 p.;
- MEULEMANS, D., SNICK, I. en SNICK, M. (ed.), Handboek bezetting ter bede, Gent, Story Publishers, 183 p.;
- DE BRUYNE, E. en DE TROEYER, K., praktisch registratierecht, Antwerpen, de boeck, 272 p.;
- HEEB, C., De Makelaar, doctoraatsproefschrift Rechten K.U.Leuven in Recht en ondernemen, Brugge, die Keure, 573 p.;
- TIMMERMANS, R., Handboek Appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 1408 p.;
- TIMMERMANS, R., Praktijkgids voor de syndicus, Mechelen, Kluwer, 663 p.;
- CARETTE, N. (ed.), Appartementsrecht I – Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia, 276 p.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: wetboek.

Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/wetboek info/Gebruik van wetgeving in examen.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.