Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
BIM 532097/3388/2425/1/01
Studiegids

BIM 5

32097/3388/2425/1/01
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Lobel Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Building Information Management (BIM) is een beloftevolle trend in de bouwsector.

Daarbij wordt beroep gedaan op de landmeter voor de input van de geometrie in het BIM-model.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De studenten kunnen met eigen woorden beschrijven wat het begrip BIM inhoudt
De studenten kunnen terreinmodellen gegeorefereerd binnenbrengen in een BIM softwarepakket
De studenten kunnen scandata verwerken in een BIM softwarepakket
De student kan verschillende bestandstypes onderscheiden en kunnen met eigen woorden de juiste toepassing van deze extensies beschrijven.
De student onderkent de fouten en aannames in zijn/haar eigen werk, en kan die gekende fouten en aannames duidelijk omschrijven.
De student kan toegepaste LOD en LOA evalueren/illustreren.
De student is zelfredzaam bij confrontatie met nieuwe functies in de gebruikte software.
De student kan 3D software toepassen om een voorstelling te maken van bestaande gebouwen waaruit de student oppervlaktes en volumes kan halen.
De student kan 3D software toepassen om een voorstelling te maken van bestaande gebouwen waaruit de student volumes en oppervlaktes kan halen.

Leerinhoud

- BIM: algemeen - Scope - BIM levels - LOD en LOA - protocol - uitvoeringsplannen
- Een eenvoudig gebouw modelleren (vanaf plan): Revit-principes, aanpasbaarheid, relatieve maatvoering (bvb. vloerniveaus)
- Families: ontwerpen van eigen elementen (bvb. deur, raam,...)
- Afwerken eenvoudig gebouw
- Modelleren op basis van Scandata: Importeren, principes van Scan-to-Model, start modelleren
- Overzicht alternatieve software die nuttig kan zijn bij modelleren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten en filmpjes op het elektronisch leerplatform. (deels Engelstalig)

help.autodesk.com (Engelstalig)

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op het examen
Beoordelaar: Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Toetsmehode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector

Toetsing (tekst)

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.