Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 1.2 Basisverpleegkunde 126725/3389/2425/1/94
Studiegids

TAB 1.2 Basisverpleegkunde 1

26725/3389/2425/1/94
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 1.2 Basisverpleegkunde 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: El Fekri Assia
Andere co-titularis(sen): Spinnoy Karine, Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 79,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit Olod zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan vertrouwd zijn met de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor het geven van Gepro. (1.1.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding in de verpleegkunde
 • De patiënt versus zorginstelling
 • Opname- en ontslagprocedure in het ziekenhuis
 • De algemene hygiënische zorgen
 • Verpleegkundige zorgen aan het uitscheidingsstelsel 
 • Vitale parameters
 • De heelkundige patiënt
 • Fixatie
 • Valpreventie
 • Agressie tegenover verpleegkundigen
 • Frailty
 • Klinisch redeneren – vraagstellingen
 • Woordverklaringen
 • Theoretische omkadering gezondheidspromotie
 • Didactische werkvormen
 • Ontwikkelen van een patiëntenbrochure
 • Checklist voor beoordeling van brochures

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Theoretische achtergrond van het beroep 1.2 - Basisverpleegkunde 1

Digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Projectopdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Projectopdracht

Toetsing (tekst)

Eerste Examenkans:

Het schriftelijk examen zal doorgaan buiten de eerste examenperiode en dit op de eerste maandag na de herfstvakantie (zie uurrooster WebUntis). Het inhaalexamen zal doorgaan op de inhaaldag tijdens de eerste examenkans in januari (zie uurrooster WebUntis). Het schriftelijk examen bestaat uit kennis-, meerkeuze- en casusvragen.

De projectopdracht bestaat uit het opstellen van een patiënteninformatiebrochure (PIB). De papieren versie dient ingeleverd te worden op de eerste dag van de examenperiode. De digitale versie dient men in te leveren via het digitale leerplatform op de laatste vrijdag voor de Kerstvakantie en dit als Word-bestand (doc.).

Tweede examenkans:

Het schriftelijk examen bestaat uit kennis-, meerkeuze- en casusvragen.

De projectopdracht bestaat uit het opstellen van een patiënteninformatiebrochure (PIB). De papieren versie dient ingeleverd te worden op de eerste dag van de examenperiode. De digitale versie dient men in te leveren via het digitale leerplatform op de eerste dag van de examenperiode voor 12u en dit als Word-bestand (doc.).

Informatie betreffende patiënteninformatiebrochure tweede examenperiode: de student maakt een nieuwe PIB, afhankelijk van de gekregen feedback op het feedbackmoment van de respectievelijke examenperiode.


De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.