Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 1.3 Basisverpleegkunde 226726/3389/2425/1/31
Studiegids

TAB 1.3 Basisverpleegkunde 2

26726/3389/2425/1/31
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 1.3 Basisverpleegkunde 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Gerwen Ellen
Andere co-titularis(sen): Bosmans Johan, Van der Linden Eva, Verlinde Joeri, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit Olod zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de rol van de verpleegkundige binnen de ouderen zorg benoemen (1.1.A.1) (niveau 1)
zelfstandig handelen vanuit overleg met de cliënt en de organisatie
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan het verschil tussen palliatieve sedatie, actieve en passieve euthanasie en de regelgeving inzake aanvraag tot euthanasie beschrijven (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de behandelingsmodaliteiten voor pijn beschrijven en de aanbevelingen die vanuit de WHO hierover gegeven worden weergeven (1.3.A.1) (niveau 1)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan de nodige methoden om risicopatiënten (decubitus) op te sporen hanteren en interpreteren (2.1.A.1) (niveau 1)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de tekenen van een naderende dood beschrijven (2.3.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 4. Toepassen van gezondheidspromotie, rekening houdend met het welzijn van de zorgvrager.
De student kan, na het overlijden van de patiënt, de verpleegkundige taken uitvoeren, zowel administratief als verpleegtechnisch uitvoeren (lijktooi) (2.4.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Lesinhouden Ellen Van Gerwen:

 • Algemene aandachtspunten bij medicatietoediening
 • Risicofactoren voor thrombosevorming,  preventieve maatregelen en anticoagulantia
 • Diabetes, insulinetherapie & orale antidiabetica
 • Aerosol en zuurstoftherapie
 • De terminale patiënt en de zorgen aan de overledene
 • Palliatieve zorgverlening
 • Levenseinde: palliatieve sedatie & euthanasie
 • Pijnbeleid
 • Verpleegkundige terminologie
 • Decubitus


Lesinhouden Johan Bosmans:

 • Wondzorg 
 • Stomazorg
 • Venapunctie
 • Bloedonderzoeken
 • Productenkennis

Lesinhouden Joeri Verlinde

 • Gerontologie en geriatrische verpleging
 • Demografische tendensen
 • Het verouderingsproces
 • Specifieke veranderingen volgens het niveau van lichaamsorganisatie
 • Systeemveranderingen ten gevolge van het verouderingsproces
 • Psychische veranderingen ten gevolge van het verouderingsproces
 • Sociaal-maatschappelijke veranderingen ten gevolge van het verouderingsproces
 • Revalidatie en reactivering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus 'Theoretische achtergrond van het beroep 1.3 Basisverpleegkunde 2"

Handboek Zorg voor de oudere - S. Bullens, W. Grommen, A. Noben - OWL Press - EAN: 9789464788266

Digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke of digitale toetsing, mogelijks met toepassing van giscorrectie
Soorten examenvragen die gesteld kunnen worden:
- Casusgerelateerde inzichtsvragen
- Open en gesloten kennisvragen
- Multiple choice vragen
- Invulvragen

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke of digitale toetsing, mogelijks met toepassing van giscorrectie.
Soorten examenvragen die gesteld kunnen worden:
- Casusgerelateerde inzichtsvragen
- Open en gesloten kennisvragen
- Multiple choice vragen
- Invulvragen

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.