Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 1.4 Anatomie, fysiologie en farmacologie26727/3389/2425/1/65
Studiegids

TAB 1.4 Anatomie, fysiologie en farmacologie

26727/3389/2425/1/65
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 1.4 Anatomie, fysiologie en farmacologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Bosmans Johan
Andere co-titularis(sen): Ceuleers Hannah, Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 103,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit Olod zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan aan de hand van symtomen en tekens aangeven om welke van de meest frequente aandoeningen van deze orgaansystemen het gaat (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de terminologie en basisbeginselen uit de pathologie omschrijven (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan opnoemen welke diagnostische mogelijkheden er zijn bij de meest frequente aandoeningen (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan het normaal uitzicht (anatomie) en de normale functie (fysiologie) van het endorcien stelsel, lymfestelsel, ademhalingsstelsel, digestief stelsel, nieren en urinewegen en reproductief systeem is (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de begrippen plasmaconcentratie, biologische beschikbaarheid, first-pass effect uitleggen (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan farmacokinetische interacties verklaren t.h.v. de lever a.h.v. het bcfi (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan werken met het bcfi (boekje, online) en de bijsluiter (inhoud, waar terugvinden, hoe interpreteren). (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de verschillende orale en niet orale vormen opsommen, beschrijven, voor-en nadelen schetsen, advies en voorbeelden geven (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan van de verschillende klassen of actieve stoffen werkingsmechanisme, bijwerkingen en/of contra-indicaties uitleggen (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan voorzorgen en advies geven bij een aantal vormen van specialiteiten. (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan het begrip resistentie kaderen en preventieve maatregelen voorstellen (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan aangeven welke levensstijl een risico inhoudt voor ziekte (2.4.A.1) (niveau 1)
De student kan aangrijpingspunten voor geneesmiddelen opsommen en becommentariëren (farmacodynamiek) (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan van de verschillende therapeutische klassen voorbeelden geven van actieve stoffen en specialiteiten (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan het verschil uitleggen tussen farmacokinetiek en farmacodynamiek (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan elke fase van de farmacokinetiek beschrijven a.h.v. voorbeelden (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan een definitie geven van het vak farmacologie, het onderscheid maken met parafarmacie en galenica en vaktermen en behandelingswijzen omschrijven (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan een omschrijving geven van de behandelingswijzen en de verschillende soorten therapieën met een voorbeeld (1.1.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

TAB 1.4 deel 1

 • Anatomie en fysiologie van de lichamelijke stelsels:
  • Het lymfestelsel en het immuunsysteem
  • Het ademhalingsstelsel
  • Het spijsverteringsstelsel
  • Het urinair stelsel
  • Het voortplantingsstelsel


TAB 1.4 deel 2

 • Farmacologie
  • Omschrijving farmacologie, parafarmacie en galenica
  • Vaktermen (monopreparaat, combinatiepreparaat, posologie, bijwerkingen, contra-indicaties…)
  • Behandelingswijzen (causale, substitutie, preventieve, palliatieve…)
  • Soorten therapieën
  • Bcfi (boekje, online) en de bijsluiter
  • Soorten vormen (oraal en niet oraal)
  • Farmacokinetiek en farmacodynamiek
  • Verschillende therapeutische klassen
  • Voorzorgen, bijwerkingen en/of contra-indicaties bij de verschillende geneesmiddelen(klassen) 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

TAB 1.4 deel 1: Handboek: Tot op het bot: Inleiding tot de anatomie en fysiologie
M. Vergote - OWL PRESS (Borgerhoff & Lamberigts)
3de herziene editie - ISBN 9789464759440

TAB 1.4 deel 2: Cursus Farmacologie

Digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.4: Anatomie, fysiologie en farmacologie wordt beoordeeld als één geheel maar wordt geëxamineerd in twee schriftelijke examens.
Twee schriftelijke examens worden op twee verschillende momenten van eenzelfde examenperiode afgenomen.
Het examen bestaat uit kennisvragen en casusvragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.4: Anatomie, fysiologie en farmacologie wordt beoordeeld als één geheel maar wordt geëxamineerd in twee schriftelijke examens.
Twee schriftelijke examens worden op twee verschillende momenten van eenzelfde examenperiode afgenomen.
Het examen bestaat uit kennisvragen en casusvragen.

Toetsing (tekst)

Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.4: Anatomie en fysiologie en farmacologie wordt beoordeeld als één geheel maar wordt geëxamineerd in twee schriftelijke examens. Twee schriftelijke examens worden op twee verschillende momenten van eenzelfde examenperiode afgenomen. Het examen bestaat uit kennisvragen en casusvragen. Om te slagen voor het opleidingsonderdeel moet een totaalscore van minstens 10/20 behaald worden. Hierbij geldt tevens dat de student op beide onderdelen (anatomie/fysiologie en farmacologie) minstens een 8/20 dient te behalen.
Indien dit minimum van 8/20 op een onderdeel niet behaald wordt, kan de student maximaal slechts een totaalscore van 9/20 bekomen.

Voorziene examinatie duur TAB 1.4 deel 1 = 1 uur

Voorziene examinatie duur TAB 1.4 deel 2 = 2 uur

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.