Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Beleidswetenschappen 1: Recht en ethiek30909/3389/2425/1/51
Studiegids

Beleidswetenschappen 1: Recht en ethiek

30909/3389/2425/1/51
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Beleidswetenschappen 1: Recht en ethiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bosmans Johan
Andere co-titularis(sen): Schoeters Sharon, Wildiers Anja
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Beleidswetenschappen 1 is opgebouwd uit Ethiek en Recht.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Realiseren - 5. Ethisch en juridisch handelen
De student kan aan de hand van een casus /ethisch probleem stapsgewijs de problematiek identificeren en analyseren. (2.5.B.3) (niveau 1)
De student kan het begrip ethiek definiƫren en de deelgebieden beschrijven. (2.5.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Deel 1: Recht
Burgerlijk recht
Strafrecht
Aansprakelijkheid
Gezondheidsrecht
Patiëntenrechten
Beroepsgeheim

Deel 2: Ethiek
Inleiding ethisch denken
Waarden en waardepatronen
Ethische problemen
Ethische principes
Denken, analyseren, argumenteren
Ethiek en de werkelijkheid
Ethiek en reflectie
Ethische aspecten rond pijn
Ervaringen van ziekte en pijn
Wat is verlies?: Sterven - euthanasie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus 'Beleidswetenschappen 1' (gedeelte Ethiek)

Handboek -> Praktisch gezondheidsrecht (vierde druk) editie 2023. Luc Haegeman & Kathleen Van Cauter. Van In. ISBN: 978-94-641-7779-4 (gedeelte Recht)

Digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Georgina Hawley, 'Ethiek in de klinische praktijk', 2009, Pearson Education (Nederlandse versie), ISBN: 978-90-430-1614-8

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks86,00Schriftelijk examen (zie verder toetsing tekst)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)4,00Digitale kennistoest op de digitale leeromgeving via zelfstudiemodule 'recht'.
Eerste examenperiodeProjectopdracht10,00Projectopdracht (zie verder toetsing tekst)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen (zie verder toetsing tekst)

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:

Schriftelijk examen: het examen recht en ethiek wordt als 1 geheel geëxamineerd: recht 50% en ethiek 50%. Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen. Indien de student niet slaagt voor het schriftelijk examen, dient de student beide onderdelen (recht en ethiek) opnieuw te examineren in 2de zit. Voor het gedeelte van ‘recht’ dient te student voorafgaande aan het examen op de digitale leeromgeving de tool ‘hoe is onze rechtsstaat gestructureerd’ in zelfstudie te verwerken. Inclusief dient de student het digitale examen te beantwoorden. Meer informatie volgt tijdens het eerste hoorcollege.

De projectopdracht is een groepswerk waarbij de groep een ethisch probleem/casus uitwerkt. De mondelinge presentatie staat gepland tijdens het activerend college van het olod Beleidswetenschappen 1. De schriftelijke uitwerking van de projectopdracht wordt afgegeven tijdens het activerend college. Meer uitleg over de projectopdracht is terug te vinden in de cursus.
Afwezigheid tijdens activerend college: afwezigheidsattest van arts vereist = een examenmoment.

Tweede examenkans:

Schriftelijk examen: het examen recht en ethiek wordt als 1 geheel geëxamineerd: recht 50% en ethiek 50%. Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.

Forum digitale leeromgeving:

De student kan voor vragen, onduidelijkheden en hulp bij het studeren, terecht op het forum van het desbetreffende olod op de digitale leeromgeving. Antwoorden en bemerkingen kan de student raadplegen op het forum.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.