Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 2.2 Heelkundige pathologie28410/3389/2425/1/57
Studiegids

TAB 2.2 Heelkundige pathologie

28410/3389/2425/1/57
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 2.2 Heelkundige pathologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wildiers Anja
Andere co-titularis(sen): Bosmans Johan, Van der Linden Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan de voornaamste heelkundige bewerkingen op bovengenoemde systemen kort omschrijven (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan wonden met drainage: de verzorgingsaanpassingen bij draineermiddelen beschrijven. (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan bondig de belangrijke postoperatieve complicaties en hun preventieve maatregelen omschrijven. (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de problematiek van de patiënt na genezing van de brandwonden beschrijven (1.5.A.1) (niveau 2)
De student kan de verpleegkundige aandachtspunten bij de trauma / orthopedische / chirurgische patiënt omschrijven (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de verschillende soorten brandwonden naar hun oorzaak en graad van verbranding benoemen (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de voornaamste heelkundige pathologie van het beenderstelsel (traumatische en degeneratieve), het cardiovasculair stelsel, de luchtwegen, het digestief stelsel, de bekkenbodemorganen, het endocrien stelsel en de weke delen (in het bijzonder de infecties en de hernia's) weergeven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de monitoring van de vitale parameters beschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kande verschillende soorten shock verklaren, de shocksymptomen en de maatregelen die men kan nemen bij een shocktoestand benoemen (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de verzorgingsaanpassingen bij brandwonden beschrijven (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de aandachtspunten en zorgprincipes eigen aan de wondverzorging van de als septisch te beschouwen wonden benoemen en aangeven welke verbandmaterialen hierbij aangewezen zijn (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan bondig de belangrijke preoperatieve risicofactoren omschrijven. (1.1.A.1) ( niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

De heelkundige patiënt: Algemene heelkundige principes

 • Heelkunde van beenderen en gewrichten
 • Cardiovasculaire chirurgie
 • Thorax ingrepen
 • Digestieve ingrepen
 • Andere ingrepen in het abdomen en het kleine bekken
 • Endocriene chirurgie
 • Ingrepen op de weke delen
 • Wonden met drainage
 • De brandwondenpatiënt
 • De ortho-traumatopatiënt
 • Spoedgevallendienst en dienst voor intensieve zorgen
 • Monitoring cardiale-centrale circulatie
 • Shock
 • De bewuste(loze)/comateuze patiënt

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus & digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Elk examen bestaat uit kennis- en casusvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Elk examen bestaat uit kennis- en casusvragen.

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.